Stavangerundersøkelsen 2005


Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?

Ut med de dresskledte, inn med dongeri og hettegenser.
Byen må være i et prosessuelt fokus på seg selv og sine folk / ideer.
Flere konserter.
God markedsføring utad – ikke bare til siddisfolk.
Støtte mitt forslag til den elleville tenåringskomedien ”Ref Camp”.
Engasjere mannen i gata til å delta og være bevisst på at det blir en fin anledning for kunstnere, etc. til å få uttrykke seg.
Jeg er ikke sikker, men byen bør gjøre det beste for folk som bor i Stavanger.
Få like åpningstider for alkoholservering. At voksne folk ikke kan få kjøpt en drink etter kl. 01.00 er en skam.
For at Stavanger skal fortjene status som kulturby må det brukes penger på de som trenger det, ikke kulturtilbud til fiffen / de rike. Mangfold er viktig!
Tenk nytt, ikke finn opp kruttet på ny. Ta utgangspunkt i fjordane i Ryfylke samt trehusbyen.
Bruke 2008 til å markere Stavanger på riks- og internasjonalt plan.
Satse på nye talenter i stedet for å bruke mye penger på allerede veletablerte kunstnere.
La folket få en mulighet til å delta uten å betale i dyre dommer for det.
Støtte etablerte tilbud, gi inspirasjon til nytenking, gi gratis opplevelser for mange.
Fastlegge verdiene byen skal stå inne for, og gjennom de kulturelle aktivitetene og kunst belyse disse verdiene!
Være mest mulig inkluderende, ikke elitepreget.
Satse på lokale krefter, skape nettverk for de lokale utøverne å jobbe gjennom.
Markedsføring. Involvere alle.
Ta seg best mulig ut.
Bære preg av samhandling, være tilgjengelig for alle innbyggergrupper, fortsette arbeidet som allerede er i gang.
Ha masse musikk (konserter/festivaler).
Prosjekter som familier med barn kan bli involvert i eller kan få et eierskap til.
Prøve å se oppover og utover, ha visjoner.
Lage faste plasser for ungdom og eldre.
Helhetlig planlegging.
Tenke langsiktig og heve nivået på tilbud og utdannelse.
Secure the engagement of the general public; not merely securing those already engaged.
Spenstig folkelig tilbud som også gjelder etter 2008.
Folkefest, god informasjon og markedsføring, gode kunstnere.
Få store nyskapende artister til å komme, ting som vekker folks oppsikt.
Opplevelser, opplevelser, opplevelser.
Begynne å løfte nesen over Jæren og se hva som foregår i resten av verden. Man må tenke internasjonalt, ikke ultralokalt.
Ta positivt imot folkets forslag. Sørge for at flest mulig, i hvert fall flest mulig forskjellige tiltak blir gjennomført. Sørge for flest mulig samarbeidsprosjekter. Sørge for at mange amatører slipper til.
xxxx
Ingenting.
Det er viktig at det er noe med den store bredden samt at det også er smalere tilbud.
Tenke nytt, ikke bare prøve å formidle det vi har. Åpne for internasjonalt samarbeid også utenfor Europa.
Være pågående overfor landsdekkende media for å få forhåndsomtale. Vi Stavangerfolk trenger å høre og lese om vårt, for å helt tro på at det vi driver med virkelig har verdi. "Eg e fra Stavanger - gjørr det någe..?" råder fremdeles.
GI ETTER PÅ TOU SCENES KRAV!
Gjøre noe STORT, nytt, spesielt, enestående som gir gjenklang utover Norges grense - koste hva det vil. Bygg en glassglobe over hele Vågen, så løser vi problemet med dårlig vær i det område. Eller noe annet vilt.
Tørre å være oss selv.
Skape deltakelse.
Vise at innbyggernes engasjement blir tatt hensyn til. Åpne for at skoler slipper å betale inngangsbilletter til arr. Gratis buss fra Sandnes og Jæren til Stavanger for besøk av museer.
Sørge for at innbyggerne får eierskap til aktivitetene og at Stavanger blir nasjonalt og internasjonalt kjent som kulturbyen.
Trekke med brede lag av befolkningen og flest mulig kultur- og kunstmiljø. I tillegg må det satses på aktiviteter og tiltak som gir positive ring- og ettervirkninger.
Vi må passe på at dette ikke blir en happening for ett år, men jobbe med prosjektene slik at de fører til endringer i samarbeidsformer og uttrykk. Dessuten trenger Stavanger å være bedre orientert om hva som skjer i andre byer og i riksinstitusjonene. Sterk fare for å finne opp hjulet hvis vi ikke løfter blikket!
Lage forutsigbare rammer for kulturen, slik at det skapes trygghet for de som ønsker å satse.
Vise toleranse for ulike kulturer og fortsette arbeidet med å vise frem byens kulturmangfold.
Planlegge godt, satse på varige, langsiktige endringer som utgangspunkt for bedre vilkår til kulturlivets utvikling.
Være inkluderende – søke samarbeid over landegrenser, over ”rasegrenser”.
Inkludere og provosere. Ikke kaste bort penger på konserthuset. Bruk hermetikklaboratoriet til kulturformål. Utvide åpningstidene på museene. Fjern tivoli fra sentrum!
Få sentrale myndigheter med oss i promotering, samt alle innbyggerne i regionen til å delta på aktiviteter.
Økt satsing på bredere kulturtilbud for de fleste, og ikke oppsetting av opera ved Hafrsfjord, for eksempel…
Eit stort spørsmål – men folk flest må i alle fall engasjerast, i tillegg til eit utfordrande program på høgt kunstnarleg nivå.
Gi Tou Scene gode levekår, etablere aktiviteter som gir grobunn for ny/videre vekst etter 2008.
Planlegg nøye slik at det gode kulturlivet vil fortsette også etter 2008.
Være åpne for nye muligheter. Ta sjanser. Tørre å satse.
Jobb mer med formidlingen av viktigheten og effekten dette kan får for byen.
Satse masse på bredde av kulturtilbud, unge kunstnere, miljø for ungdom, studenter. Kreativitet.
Utvikle kulturtilbudet, gjøre det mer tilgjengelig.
Åpenhet.
Aner ikke.
Satse penger, bygge konserthus, stimulere filmmiljøet.
tilbake