Bypoliser


Bypolisene tok under hele høsten plass rundt om i Stavangers uterom, med Odd Sama og Jan Inge Reilstad som avsendere av en serie spalter i ulike sjangere som innbefatter lyd, lysbord og plakater. Den kunstneriske tekstaktiviteten fant sted i byens montere, på Sølvberget og på jernbanestasjonen.

tilbake