SPYPOSE for Kunstcruise 2001
Design: Geir Egil Bergjord
Idé og p
roduksjon: Localmotives med god hjelp av Andreas Soma. Takk!
Til Kunstcruise index