Georg Johannesen leser egne dikt
video/lyd


Lyd og videoopptakene er velvilligst utlånt av Laterna Magica, som nylig har produsert en film om
"Georg Johannesen - bit for bit", som ennå ikke er vist.
Regi, manus og klipp: Marthe Stokvik

1. Tre gravskrifter, fra Ars vivendi

2. Våren, av TU FU, oversatt av GJ

3. Dannelse, etter Palladas, i Moralske tekster

4. Bønn i Byzants, fra Ars vivendi