Øyvind Berg leser egne dikt

spor 1
spor 2
spor 3
spor 4
spor 5
spor 6

Alle opplesningene er fra 18.september 1999 i studentersamfunnet i Trondheim.