The Wooster Group

Les 1.kapittel av House/Lights ( pdf- fil),
basert på Gertrude Steins: Doctor Faustus Lights the Lights og en B-film fra 60-tallet