Himmelhagen
kunstprosjekt av Julie Arntzen

"I PROMISE YOU A ROSEGARDEN"
Om å hoppe og tro

Høyt oppe i fjellene over Bergen ligger ruinen av en forlatt hoppbakke, et gedigent byggverk i sten: Alt slit, higen og umulige prosjekters bauta. Det finnes knapt sne der bakken ligger, og vinden umuliggjør skihopping. Hoppbakken, som tok år å bygge, ble nedlagt etter bare to offisielle renn.
Storslått, verdig og mislykket ligger bakken mellom himmel og jord, høye løfter og dype fall.

I prosjektet "I Promise You a Rosegarden" loves en rosenhage på stengrunn. På ruinene etter et umulig prosjekt forsøker et menneske, i kamp med naturkreftene og seg selv, dyrke frem den umulige hagen.
Det fysiske produktet, Himmelhagen, vil gå en uviss fremtid i møte i barske omgivelser. Års slit for sekunders svev, èn eneste blomstring.

Himmelhagen er en hage for Gud og hvermann. Det er en enmannshage der en sittende ved hopperens utgangsposisjon, i stillhet og beskuelse, muligvis kan se seg selv. Før hoppet.

Prosjektet og Himmelhagen ligger et sted: Mellom:

- Mellom og med linjer til Himmel og jord, populærkultur, art trouvè, tibetanske høyfjells-tilbedelsesplasser, land-art, den zen-buddhistiske meditasjonshage, konseptkunst, middelalderhager (rosenhagenes rette, kvadratiske form. Høye murer omkring hagen,), site-spesific, altere (Alter fra latin; Altare/altus; Forhøyning/høy.), skihoppets mulighet for høye svev og dype fall, Babels tårn og Babylons hengende hager.

Ett år har det tatt å bygge Himmelhagen. Åtte tonn myrjord er gravd ut for hånd og båret på ryggen ned til hoppet. Tohundreogførti hvite rhododendron er plantet i paralelle rader fra toppen og ned mot hoppkanten.


Hoppbakken Bergensbakken
bygget i 1938
Bergensbakken
Himmelhage; Trær som vokser
inn i (/inni) Himmelen

tegning av J.A., 5 år

Himmelhage;
Hage oppe i fjellet
tegning/collage av J.A., 5 år.

Fra arbeidet med Himmelhagen

Fra arbeidet med Himmelhagen

Fra arbeidet med Himmelhagen

Fra arbeidet med Himmelhagen

Fra arbeidet med Himmelhagen

Himmelhagen sett fra toppen

JULIE ARNTZEN
Telefon 928 06 174
e-post: julie@anart.no

4 år ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen,
2 år ved I. Repin Kunstakademi, St.Petersburg, Russland.


Tidligere arbeider relatert til hager/religiøsitet/sport:

- "Salmehage", hageprosjekt. Bulandet 1993.
- "Zimnij Sad" ("Vinterhage"), hageprosjekt. St.Petersburg, 1996.
- "Messe for massene"/"Fotballikoner", malerier. Bergen, Oslo, Paris, 1998.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTER:

Rhododendron, (gresk; Rosentre), populært kalt Alperose.
Størsteparten av de rhododendronarter man kjenner til stammer fra Himalaya, med Tibet som kjerneområde.
I Bergen vokser mer enn hundre tusen rhododendrontrær.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

45 unge tibetanere kom til Norge som flyktninger i 1964. 33 av disse bodde i mange år på Gjøvik, i et treetages tømmerhus i dragestil, på en høyde over Mjøsa. Her ble gamle rosemalte framskap omskapt til buddhistiske altere med røkelse foran bilder av Dalai Lama. Som datter av vertskapet vokste J.A. opp i nær kontakt med disse ungdommene.