"The Kotka Piece" 2000
Av Mette Paavola
[print versjon]


Hvert femte år arrangeres prosjektet Port-of-Arts; en stor utendørs utstilling med internasjonalt kjente bidragsytere. Utstillingen gjennomføres i år for tredje gang og er et samarbeid mellom landene og kunstnerene i Østersjø-området. Årets prosjekt hvor Ove Mogensen ved kunstmuseet i Tønder er kurator, viser arbeider av elleve kunstnere fra landene rundt Østersjøen samt Norge, Færøyene og Island. Det norske bidraget er ved Oddvar I.N. Darren kjent fra tidligere større landart prosjekter som Skulpturlandskap Nordland.

I Port-of-Arts vektlegges det allerede etablerte samarbeidet mellom kunstnere i denne regionen, som med sine bidrag videre utvikler den eksisterende kulturelle samhandlingen i området. I den sør-finske havnebyen Kotka er utformingen av prosjektet vinklet som en informativ utstilling om viktigheten av havnen og dens relasjon til det kunst- og kulturliv som regionen representerer.

Byen har lange tradisjoner som handels- og sjøfartsby og har i dag Finlands største transitthavn. Om kort tid vil denne virksomheten flytte fra byen til en mer moderne og effektiv containerhavn utenfor byen. Sentrum av Kotka er sentrert rundt havnen og en klippe hvor der er anlagt en park med god utsikt over byens innseiling. På kanten av denne klippen har Oddvar I.N. plassert sitt bidrag til prosjektet; "The Kotka Piece" i form av legemsstore bokstaver som er boret fast i fjellet. Arbeidet er utført i pulverlakket stål, produsert i Finland etter kunstnerens tegninger, og måler totalt 2,5 x 20m.

Sett fra parken fremstår de som minimalistisk utformet skulpturelle objekter, glatte og upersonlige. Plasseringen her gjør at de nesten virker forstyrrende på utsikten ut mot havnen og minner om steder som passer inn under betegnelsen terrain vague. Begrepet ble brukt av den danske billedhugger og professor Willy Ørskov (1920-1990) som en betegnelse på ikke-steder, steder uten identitet og betydning liggende i grenselandet mellom byen og landskapet. Antitesen til terrain vague er byens paradeplass, og det er her vi finner "The Kotka Piece".

Beliggende øverst på klippen, godt synlig fra byen og innseilingen danner bokstavene ordet O-HOY. I sjøfartens terminologi er dette et rop som brukes internasjonalt for å påkalle oppmerksomhet på sjøen og kan oversettes med "hvor er dere?". Plassering av tekst på denne måten i det offentlige rom er vanligvis forbeholdt reklamebransjen og vil kunne oppfattes som støyende. Visualiseringen av ropet henspiller her på byen og dens innbyggeres oppfatning av identitet og stedstilhørighet. O-HOY fungerer som et visuelt ekko utover havneområdet.

Landart prosjekter har forlengst markert en uttrykksform som søker langt utover de institusjoner som tradisjonelt har vært kunstens arena. På denne måten vil kunstverk inngå mer direkte i menneskers daglige liv. I "The Kotka Piece" fanger Oddvar I.N. opp byens genius loci, og binder dem sammen med verket. Med et visuelt grep fanger kunstneren betrakterens oppmerksomhet og leder ham til stedets historie, tradisjoner og identitet.

Oddvar I.N. Darren er billedkunstner bosatt i Trondheim.
Mette Paavola er utd. cand.philol. Universitet i Bergen og ansatt ved Rogaland kunstnersenter.