MONSTROPOLIS

av Tor Magnus Lundeby

Tittelen hörer opprinnelig til en "monströst stor" og litt monsterlignende
tusjtegning fra 1997. Den har mönster som et oversiktskart over en abstrakt
kjempeby med 100 bydeler. Den ble vist på UKS-Biennalen '98 og året etter
solgt fra Galleri Dobloug i Oslo.

Monstropolis er et navn som nå er lagt ut som overskrift på denne nettsiden.
Hvert av de fire gjengitte arbeidene er oppdiktede steder eller sfärer som
enten ved tittel eller struktur gir distinkte og detaljerte referanser til
deres respektive(vennligsinnede...) kontekst.
Samtlige av mine arbeider representerer en obsessiv måte å oppsöke et nytt
sted på idet plantegningen og de visuelle rammene for dette konstrueres. Det
blir små og större utopiske skisser til steder å tilbringe sin
drömmetilvärelse. Strukturen og assosiasjonsaspektet er styrende,
arbeidsprosessen mer eller mindre intuitiv.
De fire arbeidene på denne siden har titler som helt klart skulle fortelle
hvor jeg "har värt".

"Loony in the sky with djs - arport remix" 2000 ( 5,7 x 3,3m)
@ sas lounge Oslo Gardermoen.

"Bungalow street 1-15, house edition, bung 088.1" 1999 (1 x 7,5m)
@ www.bungalow.de

"Bungalow wall of more or less fame" 2000 (9 x 3,6m)
ex @ Moderna museet project, Stockholm.

"Bath–24 hours deep clean action" 1999(5 x 5m)
ex @ Muséet for samtidskunst, Oslo


Tor Magnus Lundeby er billedkunstner og bor og arbeider i Helsinki.