Vil du bli kulturminister?
av [parergon]
[print versjon]


Parergon er, I hvert fall foreløpig, et I høyeste grad papirbasert tidsskrift, og for dem vil noe av det viktigste I fremtiden ligge I å utnytte de rike og unike mulighetene dette formatet kan tilby.
Brettspill er selvsagt et ytterliggående grep, men er likefullt I samsvar med [paregons] ønske om til ethvert tema de drøfter, å finne en unik og original form som I seg selv kan være I stand til å belyse aspekter ved innholdet. Form og innhold bør, om ikke akkurat være ett (det kan man overlate til kunsten), så I hvert fall tangere hverandre, fremholder de.

Print ut - godt spill!