Lenker til de politiske partienes arbeidsprogram for 2001-2005, med eventuelle visjoner for norsk kunst og kultur… [print versjon]Birkelandrapporten - http://www.dna.no/internett/politikk/utredninger/utrednsekr/

Arbeiderpartiet - http://www.dna.no/internett/politikk/program/3732/3741/

Fremskrittspartiet - http://www.frp.no/

Høyre – http://www.hoyre.no/2001/program/gjordetmulig/program.html

Kristelig Folkeparti - http://www.krf.no/

SV - http://www.sv.no/politikk/program/utkast/

Senterpartiet - http://www.senterpartiet.no/politikk/program01-05/program_intro.html#kunstkultur

Venstre - http://www.venstre.no/programmet/utkast2/

RV - http://www.rv.no/politikk/prinsipprogram/forslag2001/2.html#frikultur

REDAKSJONEN GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DETTE ER LENKER TIL FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM. DE FLESTE VEDTAS ENDELIG I LØPET AV VÅREN 2001.

REDAKSJONEN VIL GJERNE OGSÅ ANBEFALE EN NORSK POLITISK NETTSIDE SOM TILBYR ET STORT ARSENAL AV PEKERE TIL VIKTIGE LOKALE, NASJONALE OG INTERNASJONALE POLITISKE NETTSIDER. DET ER EN SIDE SOM GODT KAN BRUKES AV ALLE PARTIER:

AKP sin pekeroversikt - http://www.akp.no/verktoy/pekere.html