nr. 5.0 juni 2001

NETTKUNST?


Nettkunst med spørsmålstegn. Ja, det var altså der vi var under planleggingen av det nummeret som nå faller på plass i øynene. Som ett av få norske nettmagasin for samtidskunst og –kultur har redaksjonen følt det som en nødvendighet, om ikke en plikt, å se nærmere på fenomenet nettkunst. Vi ville aller helst gjøre det med naivt mot, stille de dumme spørsmålene for å kunne gi de gode svarene: Hva er forskjellene mellom nettkunst og kunst på nettet? Hva er forskjellene mellom hypertekst og nettkunst? Hva slags muligheter ligger det innenfor nettkunst? Har dagens nettkunst innpass i en kunsthistorisk sammenheng? Hvem er det som jobber med nettkunst? Finnes det (god) nettkunst? Hvorfor finnes det ikke god nettkunst?

Om fenomenet nettkunst er ungt og i sin spede begynnelse, fant redaksjonen etter kort tid likevel ut at emnet var større enn stort nok for vår hobbyinteresse. Et godt nummer om emnet ville medføre et stort og omfattende individuelt nybrottsarbeid for redaksjonens medlemmer, fremdeles med stor risiko for et kunstnerisk resultat out of space and cyberspace. I våres kom så heldigvis debatten om nettkunst på Kunstnett Norges postlister. Ivrige deltakere her var de to som redaksjonen siden inviterte som gjesteredaktører: Det er Kevin Foust, bosatt i Stavanger, og Jill Walker, bosatt i Bergen. Førstnevnte er kandidat i emnet og en av drivkreftene bak e-kunst, en diskusjonsliste for elektronisk kunst. Sistnevnte er stipendiat ved seksjon for humanistisk informatikk ved UiB, med et særlig fokus på fenomenet hypertekst.

Redaksjonen takker for innsatsen og ønsker hermed leseren velkommen til nok et krevende sommernummer fra nettmagasinet LOCALMOTIVES.


PS1 ... KUNST OG NY TEKNOLOGI
Vi takker Norsk Kulturråd ved prøveordningen Kunst og ny teknologi for økonomisk støtte til dette nummeret. Måtte kulturrådet på en eller annen måte videreføre ordningen på et fornuftig vis og med tilstrekkelige rammer, som kan ivareta såvel formidling og produksjon av ny kunst, samtidig litteratur, aktuell kultur og frisk kritikk I digitale former.

PS2 ... LOCALMOTIVES INVITERER
Vi vil benytte anledningen til å minne alle våre lesere med redaksjonelle ambisjoner om at vi er interessert i samarbeidspartnere av alle slag. Vi er åpne for forslag om tema og oppslag, men like mye er vi åpne for enkeltpersoner eller miljøer som ønsker å lage egne numre om gode tema. Disse er hermed invitert til å kontakte oss. Vi stiller gjerne vårt nettmagasin og vårt utstyr til disposisjon for gode formål i feltet samtidskunst og –kultur.

PS3 ... LOCALMOTIVES FØR OG NÅ
Vi minner om at leseren på forsiden også finner lenke til katalogen for kunstfestivalen i Lofoten, med Kjærleikens ferjereiser som tema. Likedan finnes det her lenke til PDF-versjonen av vårt forrige nummer om
/KULTURSKRIFT. Alle våre tidligere numre er forøvrig tilgjengelige i arkivet nederst på forsiden.

PS4 ... LOCALMOTIVES NESTE
Neste nummer av nettmagasinet kommer ut lørdag den 29.september 2001. Arbeidstittel er: GARBORG OG SANDHEDEN. Målet er å lage den beste utgivelsen om Garborg i jubileumsåret. Stikkord: Sannheten som retorisk verktøy, den essayistiske kraften, den radikale forfatteren. Vi samarbeider da også med Garborgåret og Kapittel01 om dette nummeret.

PS5 ... KUNSTNETT NORGE
Til slutt vil vi gjerne bifalle det ennå altfor tynne koret som ser det fortsatte behovet for Kulturnett Norge, og ikke minst Kunstnett Norge – helst i en større og utbedret variant av dagens. Dette er ressurser som nå evalueres av Kulturdepartementet. En arbeidsgruppe nedsatt fra det hold har nylig foreslått å strippe kulturnettet ned til en mer tradisjonell norsk standard; én redaksjon underlagt ABM (ArkivBibliotekMuseum), ingen tjenesteyting, minst mulig kritisk journalistisk virksomhet, minst mulig formidling av nettkunst og ingen tilrettelegging for produksjon av nettkunst. At det legges opp til større samordning med Norsk Kulturråd er til gjengjeld bare bra. Til Erik Hesby & Co er bare å si: Ja, vi trenger en norsk nettkunstdiskurs. Ja, vi trenger et redaksjonelt styrt Kunstnett til dette. Stå på!


JIRREDAKSJON
Jan Inge Reilstad – Geir Egil Bergjord – Susanne Christensen – Helene Selvåg