nr. 7.0 desember 2001

tema: økonomi


LOCALMOTIVES har for dette nummer, som tæller det 7. i rækken, valgt temaet: økonomi. Det kan virke en smule overraskende, for et tidsskrift som påberåber sig at være et netmagasin for samtidskunst og -kultur. Det eneste man ellers forbinder med økonomi , når agendaen er kunst og kultur, er jo oftest kunstnerens egen dårlige økonomi- og produktionsforhold, eller de evindelige støtteordninger, som kommer og går (mest det sidste).

Alt sammen meget relevante problemstillinger, som kunstnerorganisationerne tog op helt tilbage i 70-erne, og som i den tid, hvor politik og solidaritet stadig var stuerent, førte til mange forbedringer, og fik skabende kunstnere til at være, ihvertfald en del, af den større samfundsøkonomi. Her er stadig rigelig at gribe fat i, - og debatten ophører ikke -, men det er ikke vores ærende med økonomi denne gang.

Vi har i stedet vægtlagt at få belyst temaet fra et kunstnerisk ståsted.
13 billedkunstnere er inviteret til at give en tolkning af det store, og omfattende begreb, som økonomi er. Netmagasinet fungerer med andre ord denne gang som et rent værksbaseret nummer, hvor b.la. de 13 værker vil findes, og fungere på egne og nettets præmisser.
Vores intention er således ikke at få svar på et ellers komplekst emne. Men ved at anvende begrebet økonomi som materiale for kunstnerisk bearbejdelse, vil vi forsøge at få øje på begrebet på ny. Det er samtidig klart, at vi tar`op et tema, som i den grad er knyttet til magt og magtforhold, og på denne måde træder vi ind i det uklare farvand : POLITISK KUNST.

Er der noget budskab som ikke er politisk? Selvfølgelig er der ikke det, men at snakke om politisk kunst, har ikke været på dagsordnen siden 70-erne . Selv om den radikale vilje og budskab stod stærkt i den tid, endte kunsten dog ofte i postulerede og partipolitiske grøfter. Derfor har betegnelsen politisk kunst fået en eftertrykkelig bismag.
Men det betyder ikke at temaet er dødt, bare at formen har forandret sig.

Det ser vi også i flere af de værker som er leveret til økonominummeret. Om det er tekstbaserede værker, som f.eks. Tone Hansens bidrag: en kommentar til en ny, norsk, provisorisk terrorlov, som først og fremmest skal standse økonomisk bistand til terrorisme, eller det er i den anden ende af skalaen, som Terje Nicolaisens ”visa- malerier”.

Når 25 danske akademistudenter så indtar den ”danske bank”, og bruger bankens funktion og praksis, som kunstnerisk strategi, er vi også vidne til en ny form for politisk kunst. Men her er det konteksten, altså banken og dens kapital – og symbolværdi, som er afgørende for, hvordan kunsten aflæses. Vi er glade for at kunne præsentere projektet i Localmotives.

Videre har vi i samarbejde med Rogaland kunstmuseum inviteret Transiteatret fra Bergen, til å sætte stykket op” opus 1 – Maktens anatomi” i Stavanger, i forbindelse med vores økonomi-nummer.

Kunstnerisk leder af teatret, Tore Vagn Lid, siger i interwiev i Morgenbladet august 2001: ”Et teater, som vil være moderne, må gøre oprør i form. Og gjenvinne innhold – ta tenkningen, sosiologien og filosofien tilbage til teatret.” Dette gælder nok for mere end de skrå brædder, og kan nemt overføres til en bred, kunstnerisk arena.

Redaktører
Helene Selvåg og Susanne Christensen
REDAKSJON
Jan Inge Reilstad – Geir Egil Bergjord – Susanne Christensen – Helene Selvåg