krrrrrrr
web-arbeid av Gisle Frøysland
Klikk på bildet for å se arbeidet
(Krever MS Internet Explorer 4+ med javascript)


Gisle Frøysland, billedkunstner
Født 1961 i Bergen
Utdannet i Bergen

gif@220hex.org
www.bek.no/~gif
www.220hex.org