‘før//etter’
Fotoserie av John Øivind Eggesbø


‘før//etter’ er en fotoserie av arbeidere på Sleipnir feltet i Nordsjøen. Jeg møtte og fotograferte de på helikopterbasen før avgang og rett etter ankomst, etter innsjekkning og før utlevering av bagasje. Dette er begynnelsen og slutten på en to ukers arbeidsperiode. Det faktum at de er avskåret fra deres familier, at de i Nordsjøen er eksponert for kreftene til havet, vinden, havbunnens olje og gass under trykk, gir noen arbeidsforhold de fleste av oss ikke opplever paralleller til. Gjennom sin innsats skaper de Norges velstand og forsyner verden med fosile brennstoff nødvendig for den vestlige levestandard.

Her vises;
‘før/Odd Sverre - boredekks abeider/etter’,
‘før/Terje - isolatør/etter’,
‘før/Per Ivar - service/etter’
‘before//after’ is a series photos of workers at the oilplatform Sleipnir on the Norwegian continental shelf. I met and photographed these workers on the helicopter base, after check-inn for departure and before receiving their luggage at arrival. This is the beginning and end of two weeks intense work. The fact they are aborted from everyday contact with their families and are exposed to the power of the sea, the wind, the earths oil and gas under pressure, give some working conditions unknowned for most of us. Through their contribution they create the wealth of Norway and supply the world with the fuel neccesary for the western standard of living.

The series;
‘before/Odd Sverre - drilling site worker/after’
‘before/Terje - isolator/after’
‘before/Per Ivar - service/after’
før/Odd Sverre - boredekks abeider/etter


før/Terje - isolatør


/etter


før/Per Ivar - service


/etter

John Øivind Eggesbø
Født 1967, Eggesbønes, Norge
Utdannet i Trondheim, i Düsseldorf og København.
Bor og jobber i København.

eggesboe@hotmail.com