Uten tittel
Av Ole Martin Lund BøOle Martin Lund Bø, billedkunstner
født 1973 i Stavanger
Er under utdannelse i Bergen.
Bor og arbeider i Bergen.

lundboe@hotmail.com