SAMVIRKE - ET DEMOKRATISK ALTERNATIV1. Samvirke er en fellesbetegnelse for frivillige sammenslutninger av mennesker som vil drive en økonomisk virksomhet i et likeverdig fellesskap.

2. Den grunnleggende målsetning for samvirket er å bedre medlemmenes økonomiske og sosiale situasjon. Det praktiske formålet med tiltaket vil være å dekke medlemmenes behov for varer eller tjenester.

3. En samvirkeorganisasjon er en demokratisk form for økonomisk virksomhet, hvor hvert medlem har en stemme og gis mulighet for aktiv deltaking.
Deltakerne i samvirkelaget er altså både eiere, styrere og brukere av bedriften.

4. Et overskudd av virksomheten fordeles blant medlemmene i forhold til den aktive innsatsen, for eksempel: varekjøp, leveranser eller produksjon.

5. Et samvirkeslagord i kortversjon: ”Tjene hverandre, ikke tjene på hverandre”.
Her ser vi et av de nye funksjonelle forretningsbyggene. Opprinnelig var det store vindusflater i andre etasje, men disse ble senere blendet.Et interessant unntak fra de vanlige ”kassabyggene”. Kunstneren Andreas Bøe fikk i oppdrag å stå for utformingen av fasaden i andre etasje. Mange medlemmer mente at dette var unødvendig og råflott for et nøkternt samvirkelag. Men andre synes det var dristig og positivt med en slik løsning.Matvarefabrikken Samhold i Haugesund 1933.Forbruksforeningen Økonoms utsalg nr. 4 i Nymannsveien 1909, Stavanger.I 1970 årene var det populært med såkalte ”sommermarkeder”. Her Siddishallen på Tjensvoll, Stavanger.Kvinneroller anno 1955.


Bildene er hentet fra boken ”Vårt eget eventyr” - forbrukersamvirket i Rogaland, utgitt på lokalhistorisk stiftelse. Skrevet av Gunnar Roaldkvam.


Gunnar Roaldkvam (1951) er lektor, historiker og forfatter. Han har skrevet flere bøker med lokalhistoriske emner, særlig om forbrukersamvirket og om arbeiderbevegelsen i Stavanger. Roalkvam er også skjønnlitterær forfatter med en allsidig produksjon av dikt, sangtekster og skuespill.

gumaroal@c2i.net