nr. 8.0 juli 2002

SHOWCASE NO


Her er Localmotives sitt sommernummer. Temaet denne gang er ”Musikk”.
Vårt ønske har vært å formidle og presentere samtidsmusikk..

For å avgrense temaet har vi valgt å lage et nummer som i liten grad tar for seg den skolerte musikken, men heller ikke den fullstendig uskolerte lydkunsten som vi finner i dagens billedkunstverden (felt som Localmotives tidligere har gjort temanummer på, jfr. POPLYRIKK – LYDKUNST, se arkiv).

En hovedambisjon har vært å finne fram til det vi mener kan ha kvaliteter utover det gjengse kulturelle motepresset. I tillegg har vi ønsket å presentere denne musikken som spesialsnekrede ”nettvideoer”, for å kunne utnytte mediet Localmotives opererer i, Internett.
Vi har invitert 8 forskjellige designere/kunstnere til å lage hver sin Flash-animasjon til låter vi har valgt ut for dem. Bortsett fra Fethawit og Monoblock_B sine bidrag er alle låtene rykende ferske, og blir presentert her for aller første gang.
I utvalget av artister har vi kun gått ut fra vår egen smak og eventuelle teft, uten å ta geografiske hensyn (m.h.t. begrepet ”Local”). I våre hoder er Zurich like lokalt som Klepp..
Vi gleder oss og over å kunne presentere noen ”glemte” historier, pluss noen historier som kanskje burde vært glemt…

Redaktører

Helge ThornesGeir Egil Bergjord

REDAKSJON
Jan Inge Reilstad – Geir Egil Bergjord – Susanne Christensen – Helene Selvåg