lLinker til og om Scenekunstmeldingen1. UTREDNINGEN I SIN HELHET PÅ NETTET:

NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler&Mac246; en utredning om norsk scenekunst
http://www.dep.no/kkd/norsk/publ/utredninger/NOU/043001-020002/index-dok000-b-n-a.html

Alle høringsnotater avgitt til utredningen:
http://www.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/paa_hoering/043041-080010/index-dok000-b-n-a.html2. KOMMENTARER TIL UTREDNINGEN:

2.1
Nedarvede privilegier på scenen, Tore Vagn Lid
I spørsmålet om norsk scenekunst finnes det to typer sentralisering, en som følger geografien og en som kan betraktes på scenen. Når politikerne skal ta stilling til scenekunstutvalgets forslag, er det avgjørende å søkelyset på begge. Spørsmålet blir om DNS-sjefen sitt «gjesp» (VG) til scenekunstmeldingen er det gjespet som i framtiden best vil tjene Bergen som teaterby? spør Tore V. Lid, instruktør, scenekomponist og kunstnerisk leder for Transiteatret-bergen.
http://www.teaternett.no/aktuelt/2002/0506-01026.htm

2.2
Nasjonalt på Engen!, Leder BT?
Det er mye bra i den såkalte scenekunstutredningen, og særlig de frie gruppene har mye å glede seg over. Men hvem er kommet på tanken om at det nasjonale ansvaret slutter ved Oslo bys grense?
http://www.bt.no/meninger/leder/article84343

2.3
Artikkel BT, Finn Bjørn Tønder Valle vil ha flere nasjonale teatre
Jeg er uenig i argumentasjonen til talsmennene for DNS. Men DNS bør beholde sin nasjonale status. Og så bør kanskje andre oppgraderes til samme nivå.
http://www.bt.no/kultur/article84372

2.4
Reagerer på forslag om degradering av DNS, Artikkel BT, Turid Kjetland

Styreleder ved DNS, Dag Steinfeld, reagerer kraftig på forslaget om å frata Den Nationale Scene status som nasjonal teaterinstitusjon.
http://www.bt.no/kultur/article84106

2.5
Teater ut til folket, Artikkel BT
Et statlig utvalg går langt i å foreslå at norsk teater omformes i samme retning som filmbransjen; båndet mellom teaterhus og ensemble brytes. Pengene blir mer innrettet på produksjoner, som skal ut til flest mulig.
http://www.bt.no/kultur/article84089

2.6
Kuttar statsstøtte til små teater, Artikkel BT
Fleire av dei minste regionteatera kan misse statsstøtta.
http://www.bt.no/kultur/article84080

2.7
Ødeleggende for Carte Blanche, Artikkel BT, Jon Odéen
Carte Blanche vil gå en langsom død i møte hvis Scenekunsunstutvalgets forslag skulle bli fulgt.
http://www.bt.no/kultur/article84502

2.8
Motsatt vei av hele Europa, Artikkel BT, Finn Bjørn Tønder
Scenekunstutvalget skrur tiden tilbake og går motsatt vei av hele Europa. Og det er tragisk å se at man ikke forstår hvor viktig historien til DNS er.
http://www.bt.no/kultur/article84370

2.9
2. Kulturministeren kommenterer "Etter alle kunstens regler", ArtikkelScenekunst.no
I et intervju med Jan Landro i Bergens Tidende 29. april kom Valgerd Svarstad Haugland med sine umiddelbare reaksjoner på Scenekunstutvalgets innstilling. Og Bergen kan visstnok ta det med ro: "Framlegget om å ta frå DNS den statusen og støtta teatret har i dag, karakteriserer ho som "uhyre dårlig", skriver Jan Landro.
http://www.scenekunst.no/presse/2002_5_8_22.33.11.shtml

2.10
Etter alle kunstens regler
25.04.2002
Kultur- og kirkedepartementet har i dag lagt ut sin høringsuttalelse om opera og ballett, som nå sendes til departementer, fylkeskommuner, kommuner i tillegg til berørte institusjoner.
http://www.ballade.no/nmi.nsf/home/ballade?opendocument&url=http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002042514461378293430

2.11
Skuespillerforbundet -
http://www.skuespillerforbund.no/Stikktekst2-02.html

2.12
Riksteatret bør nedlegges, Haugesunds avis
Riksteatret bør nedlegges fordi det har utspilt sin rolle. Det mener fylkespolitiker Berit W. Eldøy.
http://www.haugesunds-avis.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=HA&Dato=20021120&Kategori=KULTUR&Lopenr=471819287&Ref=AR&SectionCat=NYHET

2.13
Møre og Romsdal protesterer
Som ventet vekker Scenekunstutvalgets forslag om å prosjektfinansiere regionteatrene negative reaksjoner i distriktsnorge. Møre og Romsdal har allerede uttrykt sin misnøye overfor Kulturdepartementet og Stortinget.
http://www.scenekunst.no/presse/2002_4_26_14.57.46.shtml

2.14
VEST ER BEST?
Dei fire vestlandsfylka kan kome fram til ei samla fråsegn på Scenekunstutvalet si innstilling Etter alle kunstens regler. Det er nettstaden til Norsk Teater- og orkesterforening (NTO) som melder dette.
http://www.teaternett.no/aktuelt/2002/0506-01026.htm

2.16
Dramatisk fra Scenekunstutvalget, VG
Av YNGVE KVISTAD
De store teatrene fredes, mens regionteatrene ikke kan regne med å opprettholde sin nåværende statsstøtte. Samtidig skal Riksteatret styrkes.
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=6366216