videoCliffs
av Kenneth Varpe
Prosjektbeskrivelse
SENTIMENTPROJECT #2


Audio cd med 6 spor, varighet tilsammen: 13min 36sek.
Gjennomført: London 2001

Én og samme historie - et minne fra en spasertur langs klippene sør for Aberdeen søndag 27 februar 2000 - ble fortalt muntlig, med min lokale jærske dialekt, til 6 personer (en om gangen) med tilfeldig forskjellig språkbakgrunn;

Anna - tysk
Annis - engelsk
Noemi - fransk-kanadisk
Ben - engelsk
Mara - spansk
Stefan - tysk

Klikk på navnene for å lese tekstene og høre lydfilene. (Du må ha realplayer innstallert for å kunne høre lyden.)

Historien ble kun fortalt en gang - i mitt naturlige taletempo, og lytteren skulle skrive ned det han hørte, på selvvalgt papir med selvvalgt penn, og prøve å best mulig `fange` lyden av min fortelling.

Jeg beholdt arkene med deres nedskrevne historier, og gav dem ikke tilbake før etter en måned, da jeg gjorde et lydopptak av deres egne opplesninger av deres egne `versjoner`av min historie.
De fikk ikke lese gjennom tekstene sine i forkant av lydopptaket.

I etterkant gjorde jeg ett lydopptak av meg selv som leser historien oversatt til engelsk, og denne tilpasset jeg lengdene på og la oppå hver av de andre seks´ muntlige versjonene, med den konsekvens at min stemme blir forvrengt i forhold til hvor lang tid f.eks Anna brukte på å lese opp `sin` historie.


PRESENTASJONSFORM:
De seks originale arkene med håndskrevne versjoner satt sammen i en serie på veggen ved hjelp av nåler/stifter. Under hvert ark en cd-spiller/discman med hodetelefoner, hvor tilhørende muntlig versjon er loopet på cd.
Stol/mulighet for å sitte ned.


Tilbake til Kenneth Varpe presentasjon