FRA EN SAMTALE MED MARCEL DUCHAMP…
[print versjon]


–För nu att återvända till era readymades så trodde jag att R. Mutt signaturen på the Fountain, var tillverkarens namn. Men i en artikel av Rosalind Krauss läste jag: R. Mutt. vits på tyska Armut, fattigdom. Fattigdom, det förändrar ju hela innebörden i 'the Fountain'....

–Rosalind Krauss? Den där rödhåriga flickan? Det är inte riktigt. Det kan ni dementera. Mutt kommer av Mott Works, namnet på ett stort företag som gör sanitetsvaror. Men Mott låg så nära så jag gjorde om det till Mutt, för att på den tiden fanns det en serie i tidningarna, 'Mutt and Jeff', som alla kände till. Där fanns det altså redan från början ett eko. Mutt, en liten löjlig figur, Jeff, en lång mager....Jag ville ha ett annorlunda namn. Så jag lade till Richard....Richard passade väl bra för en pissmoj! Alltså motsatsen till fattigdomen....Men inte ens det, bara R: R. Mutt.

–Vilken är den möjliga tolkningen av Cykelhjulet? Kan man uppfatta det som en integrering av rörelsen i konstverket? Eller en grundläggande utgångspunkt, likt kineserna som uppfann hjulet.

–Den där maskinen har ingen avsikt, annat än att befria mig från konstverkets sken. Det var fantasi. Jag kallade den inte ett ‘konstverk’. Jag ville ha slut på lusten att gjöra konstverk. Varför skulle verken vara statiska? Saken – cykelhjulet – kom före idén. Utan alla avsikter att göra något av den, inte alls säga: ‘Den här har jag gjort, och ingen har gjort en sådan före mig’. Orginalen har för övrigt aldrig blivit sålda.

–Och geometriboken som utsatts för härjingar? Kan man säga att idén är att integrera tiden i rummet? Med ordlek ‘geometri i rummet’ och ‘temps’, som på franska betyder både tid och väder, regn och sol, som skulle omvandla boken.

–Nej. Inte mer än idén att integrera rörelsen i skulpturen. Det var bara humor. Humor rätt och slätt. Humor. För att svärta ner det seriösa med en bok om principer.
Ovenstående intervjutekst finnes i Pierre Bourdieu: Kultursociologiska texter, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm, 1994, s. 242. Utdrag foreslått av Andreas Soma Selvikvaag.

aktuell link:
www.marcelduchamp.net/