Humor er livsviktig. Humor er fall. Humor er samfunn. Humor er folkelig. Humor er kropp. Humor er nedlatende. Humor er selvhevdelse. Humor er satire. Humor er en kunstnerisk strategi. Humor er overlevelse. Humor er flukt. Humor er frigjørende. Humor er tragisk. Humor er læring. Humor er bevissthetstap. Humor er det første. Humor er det laveste. Humor er energi. Humor er et narkotikum. Humor er kaos. Humor er nysirkus.
Humor finnes ikke i himmelen. Humor er to ord: Hu mor.


Om humorens nytte, av Are Kalvø. Hallo i luken.

Humor er absurd gjenkjennelse, intervju med komiker og festivalsjef for Humorfestivalen i Stavanger, Hans Petter Jørgensen. Av Jan Inge Reilstad.

Latterens orgasme i det åpne verk, tekst og bilder av Iben Dalgaard. Om Bataille og kunstverket som indre erfaring.

To tomater, maleri av Andreas Soma.

Fra en samtale med Marcel Duchamp, fra en intervjutekst av Pierre Bourdieu.

MAKE ME LAUGH
av Vibeke Sjøvoll.
To klovner, forsøk på latter. Dette kunstprosjektet har nettopp deltatt på biennale i Sør-Korea.

"Behind a painted smile" – the work of Vibeke Sjøvoll, tekst av Francis Mc Kee.Inn i trubadurens tid: Hørr Gjøken: av Jan Inge Reilstad. Om Svein Tang Wa sine tekster og humor som livsfilosofi i poplyrikken.

Torfinns, musikkhumorister fra Stavanger. Odd Børrezen på speed. Torfinn Nag med lokale musikere: "Nype knepp din kjøl, O pike, gjem din feber", "En rar dag", "Mutteren" og "Nerver".

Rafi vakkis, av Geir-Tore Holm. (Peace In The Valley)
, 1996. I Geir Tore Holms samiske versjon blir Elvis-hiten sunget på kunstnerens egen, enkle måte, influert av joik og læstadiansk salmesang og den fattige sørstatsguttens verdens-musikk får møte vidda og den arktiske bluesen; The King goes Sámi. En humoristisk forsmak på kunstlyden i vårt neste nummer (16. juni).


Nettsteder om HUMOR:
www.humorsearch.com/
www.startsiden.no/humor/
www.theonion.com/
www.herregud.com/
www.humorfestivalen.no/
NYSIRKUS
skulle vært et slags undertema denne gang. Nysirkus er en nyvinning innen sirkustradisjonen, som har medført engasjement både blant kunstnere og kultur- og sosialarbeidere. Nysirkuset har sine hjemland i Frankrike, Canada og Australia. Sverige huser det foreløpig eneste nordiske nysirkuset, nemlig Cirkus Cirkör. I april arrangerte de en stor internasjonal konferanse om Nysirkus. Vi hadde bedt flere skandinaviske eksperter se nærmere på nysirkuset som fenomen, og Cirkus Cirkör især, men de var mer opptatte enn de trodde. Ett innlegg har vi imidlertid, og det kan fort bli mer etter hvert. Vi minner for øvrig om at både Bergen og Stavanger får besøk av nysirkus i løpet av sommeren 2000. Vi har i tillegg sett nærmere på et av redaksjonens favorittsirkus, nemlig Elisabeth Gilje sitt sirkus, som er et helt annet sted enn nysirkuset, som er mer underliggjøring enn kroppsliggjøring, men som likevel er et forfriskende nytt sirkus.

Cirkus Cirkör, video fra deres forestilling
Se også!:
www.cirkor.nu

Wish upon a star
– et helt annerledes nysirkus, intervju med kunstneren Elisabeth Gilje, av redaksjonen.
KOMMER!
Nordisk nysirkus, av Arno Victor Nielsen. Den danske kunstfilosofen ser nærmere på nysirkuset som fenomen, med CC som eksempel.


TEMAKLASSIKERE

Om latterens vesen, av Charles Baudelaire. Fransk temaklassiker fra 1850.
Humorens essens, kjennetegn og materie, av Luigi Pirandello. Italiensk temaklassiker fra 1908/1920.
I Platons hule eller i Dovregubbens hall?, av Georg Johannesen. Norsk temaklassiker fra 1980.