Papirutgave – Dette nummeret finnes også i en forkortet 84 siders papirversjon, foreløpig kun til salgs her for kroner 50,- pluss porto.
Send oss en mail med navn og postadresse dersom du vil kjøpe det.
Så sender vi det til deg i postoppkrav.
redaksjon@localmotives.com


Papirutgave INDEX:

06 Norsk kulturskrift – Leder

08 En uke i Babel, ukedikt av Georg Johannesen

Skrift om nettet og den nye offentligheten
15 Per Helge Berrefjord – Fjerde statsmakt ligger brakk, den Femte statsmakt er blakk
18 Ivar Søvold – Netteknologiens innvirkning på kulturen og offentligheten
20 Jan Inge Reilstad – En nettanarkists bekjennelser, intervju med Eivind Nag
26 Jøran Rudi – Samtidskunsten og det offentlige i den nye medievirkeligheten
29 Kristin Bergaust – 2001 – 2006 – 2016
30 Anne H. Robberstad – Om teledonten og andre kunst(re)medier

Skrift om tidens skrift
35 Audun Skjervøy – Da Arne Garborg vart mållaus
37 Jostein Gripsrud – Mediedinosaurene
38 Thomas Hylland Eriksen – Kulturtidsskriftets langsomme tid
40 Jan Inge Reilstad – Tidsskriftenes ånd er budskapet
44 Joakim Botten – Retningsnummer
46 Erik Falk – Tegn?
47 Yngvild Færøy – Tale om brede og smale
48 Espen Endresen – Bør Norge have et Universitet I sitt eget Skjød?
50 Jostein Gripsrud – Bokhøstens makkverk
51 Cecilie Wright Lund – Må kritikken vike for PR-stoffet?
53 Morten Harry Olsen – Lettvinthetens tyranni continued
57 Trond Andreassen – Noen tabeller og figurer fra Bok-Norge
60 Hans Marius Hansteen – Ordene og tallene
63 Magne Drangeid – Den dialogiske journalisten
65 Georg Johannesen – Journalistikkens dialektikk?, utdrag fra Hans Skjervheim og det kommunikative mistaket

Skrift om den politiske kulturens kulturskrift
69 Turid Birkeland – Kulturpolitikk i en mediatid
71 Lenker til de politiske partienes arbeidsprogram for 2001-2005 med eventuelle visjoner for norsk kunst og kultur…
72 Paul Bjerke – Fortsatt partipresse
75 [parergon] – Vil du bli kulturminister? (et brettspill)

78 Mer om NETTVERSJONEN av Kulturskrift
79 Mer om nettmagasinet LOCALMOTIVES
79 Redaksjonen takker

80 Avslutning med småord fra en peptimistisk forfader


2001 LOCALMOTIVES ANS, Stavanger
Ansvarlig redaktør: Jan Inge Reilstad
Grafisk formgiving: Geir Egil Bergjord
Omslag: Sosionom fusion, akvarell av Andreas Soma
Side 2: Pedagogisk pool, akvarell av Andreas Soma
Side 83: Ped. pool, akvarell av Andreas Soma
Patrick Nilsson sine tegninger på side 4, 12, 32, 66 og 82 er fra serien “Rodhe”.
Localmotives takker bidragsyterne for velformulerte skriftstykker
og Norsk Kulturråd for økonomisk støtte til prosjektet.


KULTURSKRIFT som PDF-fil (2,2 MB)
Om du er av den typen som ikke verdsetter fint papir, godt design og gode gjengivelser av sterke og underfundige illustrasjoner, eller du bare har generelt dårlig råd. Så kan du laste ned /KUTURSKRIFT i PDF-format – helt gratis.

For å gjøre PDF-filen liten så er utdragene fra kunstprosjektet [tekst som bilde] tatt ut. Prosjektet kan du se i sin helhet her på nettsien

[Tekst som bilde]

"RODHE"

7 tegninger av Patrick Nilsson

Sosionom fusion
5 akvareller av Andreas Soma

Gullsamlingen
Skulpturer av Anne Traegde