Økonomi og Viritualitet
Av Jens LalandAlbert Hiorth - Et innlegg til dagens debatt - fra 1943

et forsøk på elementær økonomisk arkeologi

Dersom økonomien fjerner seg fra, og til slutt ikke lenger opprettholder et oversiktelig forhold til kjente realiteter, det vil si opphører å være et virkelig dokument, et system eller verdimål - likesom meter og kilogram -, er økonomien da blitt virtuell?

Dersom økonomien blir vesensforskjellig fra tegn, men fortsetter med å henvise seg selv til reelle saksforhold i tid og rom, hvordan skal vi da definere et slikt pekende spill?

Har et spill større troverdighet enn spillerne, eller kan økonomien noengang bli mer virkelig enn maten vi spiser?

Kan vi synliggjøre stedet mellom et dokument og det som dokumenteres?

Er økonomiske spill betydningsfulle fordi de kan manipuleres (og tjener fremtidige mål og hensikter) bedre enn livet selv?

Er det slik at når en tilstand først er blitt kontinuerlig, da betraktes den ikke lenger som en trussel?

Hvor lenge kan motstridende bilder på trygghet eksistere samtidig i en og samme kultur før begrepet mister sin opprinnelige mening, og i verste fall oppløser seg selv, og ender i kaos?


Jens Laland, billedkunstner
Født 1953 på Bryne.
Utdannet i Stavanger og i Trondheim
Bor og arbeider på Bryne.

laland@drillcon.no