Nordahl i våre hjerner: for krig mot krig og mot Ibsen
– et audiovisuelt dybdedykk


Nordahl Grieg 100år. Spørsmålet ble påtrengende: Er det i det hele tatt mulig - etter snart seksti år med "Kringsatt av fiender" – å pakke dikteren og teatermannen Nordahl Grieg ut av 17. mai-sløyfen?
Finnes det i det hele tatt noe igjen å pakke ut, om man da ser bort fra biografiske love-stories, klasseoverskridende onenight-stands og forsøk på å psykologisere en død radikaler bort fra sin egen politiske overbevisning?

Hva så med Grieg som teatermann, hvor originalt og vellykket var hans eget bidrag til norsk teater? Og hva med Griegs samfunnsdiagnose, hans forsøk på å avsløre krigen og krigsretorikkens økonomiske forutsetninger- og implikasjoner?

I norsk teater har tenkning og diskusjon som oftest inntatt en beskjeden plass.
Torsdag 28/11.02 inviterte Transiteatret-Bergen til en friksjonskveld omkring forfatteren, teatermannen og ideologen Nordahl Grieg. Som et dykk i dybden ble arrangementet et anderledes jubileum.
Her kan du høre redigerte utgaver fra tre av kveldens foredrag:

1. "Vår ære og vår makt" og "Ung må verden ennu være"
Nordahl Grieg – siste års forfatterskap.
Av Georg Johannesen

2. Avskjed med Ibsen
Teaterestetiske og teaterpolitiske forutsetninger for en gullalder i norsk teater.
Av Tore Vagn Lid

3. Patriotisme & nasjonalisme
Nordahl Grieg ideologisk sett .
Av Hans Marius Hansteen

Du må ha RealPlayer innstallert for å kunne høre lydfilene


Tore Vagn Lid, regissør og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. torevlid@hotmail.com

Hans Marius Hansteen, dr.filos, UIB. hans.hansteen@fil.uib.no

Georg Johannesen, forfatter og retorikkprofessor


Se også følgende oppslagen fra Localmotives nr.1:

I Platons hule eller i Dovregubbens hall?
Litt om de to norske teatertradisjonene: revyen og dramaet. Essay av Georg Johannesen

– Georg Johannesen leser egne dikt (video/lyd)