Stavangerundersøkelsen 2005


Hva er det aller beste med byen?

Intimfølelse, beliggenhet, arkitektur, friområder.
Beliggenheten og potensialet til vekst (i mange betydninger).
Amy’s.
Koselig sentrumskjerne.
Koselig og smart by med gågater og flere utesteder.
Rogaland teater, Torget og Breiavannet.
Byens form, rom og varme. Lett å føle seg hjemme i byen. Korte avstander til mye hygge i sentrum. Kafé, restaurant, kino, kyst, kunst, park og musikk. Levende kulturby. Kvalitetskunst og –kulturliv. Våkent blikk i kunst- og kulturlivet.
At det fins kulturhus, bibliotek og museer.
Den har et veldig mangfold.
Almost no criminality.
Åpenhet, visjoner, utvikling.
At den er liten og koselig og samtidig har alt. Nærhet til turområder. Koselige folk. Alle kafeer.
Et godt regulert sentrum i forhold til biltrafikk kontra fotgjengere.
Gangavstand stort sett, til alle kulturtilbud.
Det beste med byen er siddisene.
Utviklingen på Storhaug.
Den er passe stor med korte avstander. Bra med kulturtilbud for de fleste grupper.
Ennå litt småby – et samlet/sentrert sentrum.
Gode transportmuligheter for å komme inn til sentrum. Sentrumskafeer er spennende og mange legger til rette slik at vi kan spise utendørs, det hjelper til en storbyfølelse. Kulturhuset har en bra beliggenhet.
Mulighetene.
Det kulturelle mangfoldet.
Et lite bilfritt sentralt sentrum med stort sett det mest man kan ønske seg.
Vakker by, kulturtilbud, strender.
Uteliv, interessant miljø.
Stavanger er en internasjonal by.
Liten og oversiktlig, allikevel integrert nok til resten av verden, Europa.
Intim, stor by, men kan allikevel gå på stamkafé og treffe kjente, har kulturinteressante aktivister, mangfold, mange festivaler. Utvidelse å få Tou Scene.
At vi har breiavatnet så nær til byen.
Beliggenhet, lett tilgjengelighet til kulturtilbud, lite industri, godt utvalg av kafeer.
Vågen, havnen og bykjernen er intim og levende med sjøen og rundt, hvor det meste er innenfor gangavstand.
Festivaler og konserter, Sølvberget, Folken, kafeer.
Koselig sentrum, korte avstander, tilgang til fjord og båtliv, kafeer og restauranter.
Naturen, Tou Scene.
Hall Toll er en fantastisk uteplass hvor øynene kan hvile på havet.
Sjarmerende, Tou Scene, grønne områder.
Lite oversiktlig sentrum, godt kulturtilbud.
Havet, Tou Scene, oversiktlig by.
Utestedene.
Kongsgård.
Torget, Domkirken.
Variert og passe stor.
At folk er engasjert i alt fra parkeringshus til endene i parken.
Mangfoldet (by, fjell, sjø, park, sentrum, landlig, osv.).
Lett å komme til og fra sentrum.
Det kulturelle miljøet, Tou Scene, mange spennende folk, Folken, størrelsen, sentrum, naturen rundt, konserter…
Blanding av gammelt og nytt, at det er en liten og stor by. Mangfoldet.
Oversiktelig størrelse og dens kontakt med vann og himmelen. Kort vei til utlandet og til fjordene og alt det der ute. Mangfoldet, etterhvert, i utelivet. Det kulturelle mangfoldet...
At det er et mangfold der. Og at det er folk der. Til og med noen med god tid.
At det er en forholdsvis "liten" storby med varierte kulturtilbud, nærhet til sjøen og mulighet for gode turer i terreng. I tillegg er det gode kommunikasjoner til andre norske byer og utlandet.
Lite konsentrert sentrum.
Mangfoldet.
IKKE FOR STOR, IKKE FOR LITEN, AKKURAT PASSE.
Trehusbyen, fine små butikkgatet, liv på torget, kulturhuset, kino, Rogaland teater, Broken column, Breiavatnet, Hansenhjørnet, havnen, matfestival...
Beliggenheten.
Atmosfære.
Småbypreg, men likevel et godt kulturliv.
Pulsen en fredag ettermiddag.
Oversiktelig og rikt kulturtilbud, sjarm ved at en har tatt vare på det gamle. Vakker by. Kontakten med sjøen.
Variasjon i tilbudet og gode kommunikasjonsmuligheter (inn og utland).
At den har en blanding mellom nyskapende og urbant og historisk og trygt.
Korte avstander, og en god blanding av urbanitet og lokale småhus- tradisjoner. Stort og variert kulturtilbud.
At forskjellige kulturer ser ut til å bli møtt med en viss toleranse, noe jeg håper vil fortsette.
Kafeer, bibliotek, butikker.
Trappene på Torget, slik det har vært frem til tusenårsstedet ødelegger dem… Ellers meget positivt med hyggelige gater á la Øvre Holmegate.
Stavangers besnærende folkelighet.
Tilbudene og det sosiale liv.
Museene, biblioteket.
Intimiteten, trehus langs Skagen, sommerfestivalene.
At det skjer relativt mye bra på kulturfronten til å være en så liten by.
Kulturen og det sosiale.
Liten men internasjonal, ambisiøs på kulturfeltet.
Det er liten, men koselig!
Åpenhet – at det blåser litt.
Bibliotek og kino.
Tryggheten. Det kulturelle mangfoldet. Tilbud som bibliotek. Gode jobbmuligheter for ungdom. Nye idrettsaktiviteter og lag. Universitetet.
Alle kulturaktivitetene og tilstelningene. Kjempebra. Variert utvalg. Smalt og kommersielt.
Øl.
Akkurat passe stor. Mye uteliv. Tar vare på mye av det gamle og særegne. Stort aldersspenn av folk som bruker byen.
Parken, Folken. Konserttilbudene.
Frisk luft.
Nærhet til natur. Tou Scene. Små institusjoner.
Intimitet.
Mangfold og egenart.
1. PROSENTVIS SVAROVERSIKT
2. ASSOSIASJONER TIL BYENS INNHOLD…
3. Hva legger du i begrepet ”kunst”?
4. Hva legger du i begrepet ”kultur”?
5. Hva er det aller beste med byen?
6. Hva er det aller verste med byen?
7. Hva er din favorittrett?
8. Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?
9. Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger.

til index