Stavangerundersøkelsen 2005


Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger:

Kommunikasjon og kunnskap er alfa og omega. Utstrakt grad av åpenhet og vilje til å holde en åpen linje fra beslutningstakere til befolkningen er viktig. (Vi trenger en kulturavis i denne byen!) Dernest kunnskap i form av viten. Først og fremst om mangfoldet i kreative prosesser og vilje til å la disse få lov til å virke uten for mye styring.
Mer pengehjelp til ungdomsorg. som arrangerer rusfrie konserter (piggtråd).
Prisene på kulturtilbud må ned slik at det blir tilgjengelig for alle.
Satse mer på alternativ kultur som rock og Tou Scene.
Jeg tror at dere bør åpne nye steder hvor det er eller foregår ting om kulturen og naturen og hvor folk bllir bedre kjent med livet.
Gjøre det som skjer bedre kjent slik at flere oppdager hva som skjer i byen.
More possibilities for mucisians, painters etc. Funds, money, advertisments (preferrably both in norwegian and english). More attention to their needs.
Satse penger. Profesjonalisere, få inn mer penger utenfra (nasj. / intern.). Mer samarbeid innad i kulturlivet, flere kommunikasjonsfora, prosjektkontorer… kvalitetssatsing og bredde. Aktivisere folk flest, inkludere dem, f.eks. publikumsperformance, utfordre til debatt.
Jeg ønsker meg: Mer tilbud til ungdom – rusfritt, billigere billetter til kino, konserter, fortsette med festivaler som ”samler” folkene i Stavanger samt flere alternative utesteder.
Utfra de budsjettføringene som foreligger klarer du godt å finne ut av dette selv.
Prioritere i langt større grad historie / kunnskap knyttet til havn/kyst – historien som skapte Stavanger som by/byutvikling.
Satse på små prosjekter, lokale kunstnere og musikere, bedre og billigere tilgjengelighet på ulike typer verksted (innen grafikk, foto, musikk, studio).
Bedre og flere tilbud i sentrum og rundt kulturhuset. Flytt kinoen og få flere tilbud innendørs.
Stå på krava, jobb for kulturen og fortsett å komme på utstillinger.
Ikke glem å ta vare på det etablerte i higen etter å skape nytt og grensesprengende.
Kulturlivet i Stavanger burde inkludere aktiviteter hvor alle er velkomne. Sats også på familieaktivitetene, felles piknik i Bjergsted, et karneval i gatene gjennom byen hvor man pynter lastebilene, traktorer for alle å se! Dermed kan man få fram det som ikke er politisk – men som er det å ha det gøy!
Gi mindre til institusjonene som står utenfor det offentlig gode tilbud. Gi frie livsvilkår.
Mer gratis!. Vi studentene har ikke lommene fulle vet du!
Gi støttet til Folken, Cementen, Checkpoint pluss Sting.
Jeg har aldri bodd i en by med rikere kulturliv. Kanskje bedre informasjon til de som er nye i byen?
Vet ikke hva du tenker på når du støtter forbud mot surfing…
Gjøre noe for de som driver med uorganisert idrett som surfing, skating, dvs å sette lys på behovet for innendørshall.
La kulturlivet utvikles i naturlig gange.
Under utviklingen og kampen for flere kulturtilbud, husk å sørge for gode tilbud for frie grupper samt bidra til at aktivitetene ikke koster for mye eller gjøres utilgjengelig for folk med lite penger.
Skaff mer av den (kultur altså).
Burde være mer småfestivaler for ungdom (16+) som hjelper til å arrangere.
Legge til rette for et større kulturtilbud for barn og unge, gjøre det attraktivt å komme utenifra til Stavanger.
Hold Tou Scene i live, senk prisen på kulturarrangementer slik at kultur kan være for alle.
Stenge sentrum for biler, sette opp små busser som frakter folk rundt i sentrum, mer gatehandel, mer burgerplasser istedenfor smørbrødkafeer, levende torg foran kirken.
Legge til rette for unge.
Full støtte til opprustining av Tou Scene, den viktigste kulturarenaen i stavanger.
Innsatsen for kulturlivet er upåklanderlig! Utfordingen er å få flere innbyggere engasjert i byens kulturliv.
Holde fast ved festivalene.
Byen ser loslitt ut i noen kvartaler, som Nytorget og Vågen. Meget sliten opplevelse å bevege seg i støyen og sjappene i Vågen kveldstid. Savner et høyere nivå på den type utesteder.
So many groups/actors/inst. acts as islands (John Donne). Coordinate and form a fellesskap through public administrative strategi – then all the islands will feel like Ibiza, or die out.
Viktig å ta vare på folkelig breddetilbud mht. 2008 og nytt konserthus.
Sats på kultur, det gir mer sanselige, reflekterte og lykkelige borgere.
Flere revyer og konserter.
La alle få bruke byen mer, også organisasjoner, legge til rette for at byen blir et rom for alle.
Anerkjenn frivillige organisasjoner og de frivilliges innsats.
Bygg ut kinoen – flere kinosaler!
Muligheter for ungdom til å drive uorganisert idrett, f.eks. ved et treningsstudio for ungdom med klatrevegg, sykkelbaner, osv.
Flere ungdomsmuligheter/aktiviteter/kafeer/klubber ut i bydelene, ikke bare rundt sentrum.
Større og bedre kinotilbud. Se på Bergen; filmene går lengre, smalere filmer får større muligheter. Opprettholde mulighetene for Tou Scene. Lys langs folkestien, Rosenli-Godalen.
Du bør sørge for at de unge får muligheter til å drive med varierte kunstuttrykk for å skape gode utøvere for fremtiden.
Overbevise folk og politikere (som også er folk) at det er de små som skaper helheten. Uten dem finnes det bare vakuum mellom institusjonene.
Nye Viking Stadion byr på mange nye muligheter, disse bør brukes mer, f.eks. ifm. St.hans, 17.mai og nyttår.
Kultur er det som gir liv til et samfunn, ellers er det bare nødvendigheter. Kultur er ikke noe som gir direkte inntekter, men uten kultur blir vi et veldig fattig samfunn. Kultur må alltid prioriteres og gir større inntekter enn det som kan måles i penger.
Selv er jeg veldig fornøyd med at Siri Aavitsland har blitt kultursjef fordi jeg har erfaring av at den nåværende kultursjef har vært aktivt ute i miljøene, holder seg orientert og vet å bruke resursene som finnes der...
Byen kan ikke tillate seg å la barn stå i kø for å få plass i kulturskolen. Det vil vi alle tape på i neste runde. Pøs på med det som må til for at alle skal få et tilbud.
Ikke bruk penger på snobbistisk medaljekunst som Kulturby 2008 og konserthuset.
Jeg synes det blir gjort en bra jobb innenfor kulturlivet.
Skap en arena der ungdom styrer selv uten pålegg fra voksne. Ungdom er ikke folk i 30 årene, men de fra 15 til 25.
Gi oss en kulturavis i samarbeid med Stvgr. Aftenblad og RA (kombinert med nettsider på Stavanger kommunes nettsted) med en aktiv redaksjon slik at "småtingene" også blir fanget opp. Arrangementer listet opp etter klokkeslett og dag – ikke tema. Med avisenes kulturannonser.
KULTUREN MÅ FORSTØRRES, MANGFOLDIGGJØRES, FLERE OG MER NYANSERTE KULTURTILBUD FOR UNGDOM UNDER 18. GI ETTER PÅ TOU SCENES KRAV!
Jeg er veldig fornøyd med Stavangers kulturliv. Jeg har bodd 10 år i København og ett år i Paris. Jeg er veldig imponert at kulturlivet her i Stavanger, når man tenker på byens størrelse. Men det skal selvfølgelig ikke være en sovepute. Vi trenger til stadighet aktive, dynamiske og engasjerte "kultur"folk.
Få i gang igjen Musikkens Dag.
Gi støtte til alternative tiltak utenfor de veletablerte arenaer, slik at kultur blir et deltakende, skapende fellesskap for flest mulig mennesker.
Stavanger her et rikt kulturliv. Det er viktig at folk flest opplever å delta i en kulturaktivitet. Det er derfor viktig med forsterket støtte til amatørvirksomheten innen musikk, teater , idrett, kirken etc., samt legge til rette for positive møteplasser for ungdom.
Ifm. 2008 må det gis tilbud som appelerer til hele befolkningen - og ikke bare til spesielt interesserte.
Prioriter det frie feltet gjennom faglig støtte, miljøutvikling og økonomi!
Lengre åpningstid, flere danseplasser, kafeer, konditorier med kulturinnslag – og små elektriske gratis ringbusser hvert 10 min.
Det bør bli lettere for publikum å orientere seg blant kulturhendelsene – markedsføringen er uoversiktlig. Hva med en felles ”oppslagstavle” på Internett, drevet av kommunen?
Bør subsidieres i større grad - gratis konserter i juli er helt fantastiske, f. eks!
Etabler et innendørs "Gamlingen". Flytt "Kånå" tilbake til en sentral plassering!
Jevn satsing på kulturtilbud for alle, mindre av "de store vyene" om nytt konserthus etc. Det blir bare av typen "fjær i hatten"-prosjekter.
Stimuler den kreative galskapen, og ver ikkje redd for den breie, folkelege debatten, sjølv om den ikkje alltid er kulturpolitisk korrekt.
Iverksett tiltak som vekker interesse hos den del av befolkningen som bruker kulturtilbud i alt for liten grad.
Sett ned kinoprisen! Gi mer penger til Tou og andre kultursentre. Gi mer makt til folket om hva de vil ha mer av. Sats på Cinematek og gi mer støtte til Stavanger Filmklubb.
Mer variasjon i kulturlivet.
Få inspirasjon fra byer som Barcelona, Strassbourg og Krakow. Arkitektur og kulturtilbud kan forbedres. Ellers; keep up the good work!
Mer støtte til ALT, slik at det blir billigere å være deltaker i kunst- og kulturlivet.
Billigere øl.
Mer offentlig kultur. Billigere. Bredde. Flere tilbud til unge. Sponsormidler til unge kunstnere. Mer liv!
Konserthuset er en skam. Hva med de eldre og syke? Feilsatsing.
Lage innendørs aktivitetspark for rullebrett, osv.
Tilrettelegg atelierforhold for kunstnere.
Gjør så godt du kan.
Påvirke skolen med sikte på å styrke formingsfagene, former for framstilling, musikk, dans…
1. PROSENTVIS SVAROVERSIKT
2. ASSOSIASJONER TIL BYENS INNHOLD…
3. Hva legger du i begrepet ”kunst”?
4. Hva legger du i begrepet ”kultur”?
5. Hva er det aller beste med byen?
6. Hva er det aller verste med byen?
7. Hva er din favorittrett?
8. Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?
9. Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger.

til index