Stavangerundersøkelsen 2005


Hva legger du i begrepet ”kultur”?

Historie, mangfold, bevissthet og sosialisering.
Et produkt av et samfunn som både forårsaker de kunstneriske uttrykkene – gjennom utøverne – dvs. kunstnerne (og publikum), og samtidig ivaretar dem og forvalter dem godt gjennom kulturpolitikere og andre.
Musikk, konserter, være sosial.
Utstillinger, fotball og Stavanger2008.
Alt menneskeskapt bortsett fra danseband og TV á la ”Beat for beat”.
Tradisjon / livsstil.
Dette begrepet er hyperkomplekst. Mennesket – samfunnet – kultur – natur. Kunst er i kultur, kultur er også i kunst.
Kultur er noe man lever i. Kultur er å bli kjent med mennesker. Kultur er oppførsel, kjennskap osv.
Musikk, konserter, historie m.m.
Kultur er lik mangfold av ulike uttrykksformer.
De behovene som gjenstår å tilfredsstille etter at de fysiske behovene er tilfredsstilt.
Fellesopplevelser av mellommenneskelig uttrykk som folk flest kan ”strekke” seg etter. Tøye grenser. Historieballast.
Arv, tradisjon, språk, kunst.
Museer og ting vi har å vise frem, f.eks. trehusbyen, kor, korps, osv.
Alt som du gjør på fritida. Fra fotball til opera.
For alle. Kan være sammensatt, ikke nødvendigvis profesjonelle utøvere. Gjentas ofte. Ligner på noe tidligere. Kino, teater, revy, korps.
En refleksjon av det samfunnet vi bor i. Historiske, framtidige og mangfoldige fellesverdier og kultur er sterkt knyttet til hverandre. Jeg mener at det er gjennom det kulturtilbudet som finnes i byen, at positive forandringer, f.eks. bedre forståelse av andre, kan oppnås. Mangfoldighet er berikende.
Aktiv søken etter kunst og det gode liv for øvrig.
Fellesglede.
Musikk, teater, sport etc.
Identitetsskapende aktiviteter/ sosiale strukturer for mindre grupper eller større samfunn som gir en mer eller mindre sosial samhørighet.
Alt som er interessant og underholdende å gjøre.
Bryr meg ikke.
Alt som ikke har med jobb å gjøre.
Dans og teater.
Alt fra musikk, festivaler, sosiale sammenkomster, verksteder og utvikling.
Det er måten vi lever på – det er vår kultur.
Kultur er for meg det selve grunnlaget for det utenfor det statiske; kraften som skapes av samhandling, virketvang, utlevelse og kommunikasjon. Kultur er livsnerven og kraften i et menneskesinn, evnen til å dele. Å ta imot fra enkeltindividets evner til massens klør. Tilstander, skapende og utøvende, som kommer fra energien som preger vår eksistens med meningsbærende ytringer.
Alt som får folk til å holde ut og være med og leve sammen i byer.
Teater, musikk, kunst, museum.
En bred formidling for alle aldrer av forskjellig type kunst.
Et virkemiddel til personlig vekst og samhold i samfunnet.
Dannelse i samfunnet.
Tradisjoner, samt kunstneriske uttrykk.
Forskjellige smaker og lukter. Festivaler, teater og revyer.
Mangfold av musikk, dans, teater, billedkunst, historie.
Meningsbærende menneskeskapte ytringer satt i et vist system.
”anything others have gotten away with”
Kunst, pluss at noe skjer rundt kunsten.
Sang og renhold.
Fellesnevner for noe som fører mennesker sammen.
Menneskeskapt.
Tilbud som dekker ballett, opera og teater og konserter av flere musikkuttrykk.
En situasjonsbeskrivelse når flere er samlet under en felles opplevelse.
”Tilbehør” til livet.
Hukommelse.
Bredt: Måten mennesker samhandler på. Smalt: Skapelsen og nytelsen av kunst.
Det som inneholder menneskers samhandling via kunst.
Det har med hvordan livet organiseres kollektivt , ritualer av all sort…
Aktiviteter som overfører kunnskap og formidler kontakt mellom mennesker.
Organiserte menneskelige sysler i system.
Dette er noe som er mye bredere – og gjerne for de fleste.
Opplevelser som gir meg påfyll i hverdagen.
Opplevelse - å møtes med andre for å oppleve musikk, teater, foredrag.
KUNST, LITTERATUR, ANNEN UNDERHOLDNING (UTENOM SPORT).
Kjennetegn på hvordan vi samhandler, verdisett. Fins også subkulturer som har andre verdisett, normer.
Bibliotek, kafé, kino, teater, opera, gateteater, gatemusikk.
Mennesker og forståelse.
Fellesskap.
Alt som mennesker er opptatt av i fritiden.
Nødvendig.
Samværform som gjør samfunnet menneskelig.
Opplevelse som stimulerer egen tenkning og refleksjon.
Noe som samfunnet og menneskene her kontinuerlig former gjennom vår historie og måten vi (re)agerer på nye impulser.
All aktivitet som går ut over primærbehovene.
Å vise mangfold av interesser.
Mellommeneskelige relasjoner, kjennskap til literatur, utveksling, ytring av meninger om kunst og livet, å delta i mottakelse av kunst.
Noe som er frembrakt av menneskelig aktivitet.
Kultur er…det å ikke være et dyr.
Bevisst samhandling mellom mennesker.
Musikk (klassisk, jazz - ikke pop/rock/rap o.l), kunst (se over), litteratur, poesi, teater, film.
Levesett, måten vi er/oppfører oss på - hva vi liker å gjøre.
Arrangementer / institusjoner som formidler opplevelser / erfaringer utover det rent trivielle.
Sivilisasjon.
Identitet, verdier, kunnskap, normer.
All slags åndelig virksomhet i et samfunn. Holdninger og verdier i forskjellige folkegrupper.
Der noe skjer i en eller annen sammenheng.
Kulturelle tilbud.
Mangfold – musikk – farger – liv – åpenhet – inkluderende – moro.
Rammene og forholdene rundt kunsten.
Forskjellige folkeslag.
Det mennesker gjør og skaper for å utfordre hjernen og møte andre mennesker. Alt fra teater til kino, tv, opera osv.
Ikke nok kultur her i Norge, spennende i utlandet.
Utvikling av sanser.
Dannelse….?
Menneskegenerert aktivitet og forhold.
Tradisjon.
Sammenheng, skapelse og perspektiv.
1. PROSENTVIS SVAROVERSIKT
2. ASSOSIASJONER TIL BYENS INNHOLD…
3. Hva legger du i begrepet ”kunst”?
4. Hva legger du i begrepet ”kultur”?
5. Hva er det aller beste med byen?
6. Hva er det aller verste med byen?
7. Hva er din favorittrett?
8. Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?
9. Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger.

til index