Stavangerundersøkelsen 2005


PROSENTVIS SVAROVERSIKT

Alder:
15-20: 11%
20-30: 28%
30-40: 17%
40-50: 27%
50-60: 11%
60-70: 4%
Over 70: 2%

Kjønn:
Mann: 52%
Kvinne: 48%


DEL 1 – DU OG KULTUREN

Hvor godt synes du kulturtilbudet i Stavanger er per i dag?
ganske godt: 74%
veldig godt: 19%
mindre godt: 7%
dårlig: 0%

Hvilket kulturtilbud bruker du oftest?
Kino1: 53%
Kaféer og restauranter: 52%
Biblioteket: 45%
Byens plasser og parker: 27,5%
Folken: 23,5%
Tou Scene: 23,5%
Rogaland kunstsenter: 23,5%
Rogaland Teater: 22%
Historiske museer: 17%
Konserthuset: 13%
Utenfor Stavanger: 13%
*ANDRE: 13%
Andre kunstinstit.: 12%
Kirken: 8,5%

* Blant ANDRE var nevnt: Hå gamle prestegård, Oljemuseet, Engøyholmen kystsenter, Checkpoint Charlie, Cementen, Stavanger kunstforening, Private gallerier, Viking stadion, Galleri 21m2.


Hvilke kulturtilbud savner du mest?
Bymarked: 34%
Kulturaktivitet i byrom: 28%
Kunstverksted: 22,5%
Konserter: 22,5%
Fellestrim om morgenen i parken: 18%
Friteater/frigrupper: 18%
Okkupert ungdomshus: 17%
Leke- og idrettspark: 16%
Film- og videoverksted: 16%
Dans/ballett: 15%
Cinematek: 14%
Badeland: 14%
Opera: 14%
Historiske byvandringer: 14%
Internettkafé: 13%
Innvandrersjapper: 12%
Storskjerm på Torget: 11%
Flere og større festivaler: 11%
Speakers corner: 10,5%
* ANDRE: 10,5%
Drive-in-kino: 6,5%
Kampsportarenaer: 5,5%
Sportsfiske: 5%
Bytivoli: 4%
SAVNER INGENTING: 3%
Større kjøpesenter: 2%

* Nevnt under ANDRE er bl.a.: Tai chi, Chi gong, inst. knyttet til sjø og kysthistorie, Zoologisk hage, bytteringer, kafeer uten støyende musikk, bruktmarked, flere kinosaler, poesi i byen, og forbedret grafisk verksted.

Hvor ofte ser du på TV?
a) nesten hver dag: 36%
b) et par timer pr. dag: 29%
c) et par ganger i uka: 21%
d) mer enn 4 t pr. dag: 6%
e) sjeldnere: 5%
f) ALDRI: 3%

Hva er dine favorittprogram?
Nyheter og debatt: 56,5%
Kulturprogram: 51%
Naturprogram: 31%
Reiseprogram: 22,5%
Div. serier: 21,5%
Sport: 17%
Reality: 11%
Hjem og mat: 6,5%

Hvor ofte bruker du naturen i eller rundt byen?
a) Flere ganger i uka: 49%
b) En gang hver 14. dag: 33%
c) En gang i måneden: 11%
d) Et par ganger i året: 3 %
e) En gang i uka: 3%
f) ALDRI: 1%

Bruker du helsestudio eller organiserte trimtilbud?
a) Ja, flere ganger i uka: 26,5%
b) Ja, i perioder: 24,5%
c) Nei, aldri: 24,5%
d) Nei, bruker uorganiserte trimalternativ: 24,5%

Hvor ofte bruker du store kjøpesenter utenfor sentrum?
a) Et par ganger i året: 39%
b) En gang i måneden: 23,5%
c) En gang hver 14. dag: 17,5%
d) Flere ganger i uka: 10,5%
e) aldri: 7,5%
f) Hver dag: 2%

Hvor ofte går du tur eller oppholder deg i byen?
a) Flere ganger i uka: 43%
b) Hver dag: 34%
c) En gang i måneden: 10,5%
d) En gang hver 14. dag: 9,5%
e) aldri: 2%
f) Et par ganger i året: 1%

Hvor viktig er kunst for deg?
a) veldig viktig: 49%
b) ganske viktig: 36%
c) ikke så veldig viktig: 12%
d) ikke viktig i det hele tatt: 3%
DEL 2 – BYEN, DEG OG FREMTIDEN (sett kryss, fyll inn)

Hvor godt trives du i Stavanger?
veldig godt: 58%
ganske godt: 38%
mindre godt: 3%
dårlig: 1%

Hvilke forhold betyr mest for trivselen?
familie og venner: 76,5%
kulturtilbudene: 48%
arbeidsforholdene: 39,5%
naturen: 38,5%
*ANNET: 3%

* Nevnt under ANNET er: Nærhet til skole/barnehage, trygg skolevei, kirken.

Hvordan vil du karakterisere utviklingen i Stavanger i løpet av de siste årene?
det er blitt bedre enn før: 76,5%
det er like bra som før: 19,5%
det var bedre før: 4%

Hvordan vurderer du framtida for Stavanger?
veldig god: 48%
ganske god: 46%
mindre god: 4%
dårlig: 2%

Hva vil du helst skal skje med Stavanger?
at byen forandrer seg: 90%
at byen ikke forandrer seg: 10%

Hvis du ønsker forandringer, hva er viktigst?
bedre kulturtilbud: 58,5%
bedre kommunikasjon: 35%
bedre utdanningsmuligheter: 33%
bedre arbeidsforhold: 21,5%
*ANNET: 2%

* Nevnt under ANNET: Endre sentrum, alt henger sammen og må endres samtidig.

Hvordan vurderer du dine personlige muligheter for å leve et godt liv i Stavanger?
veldig gode: 57,5%
ganske gode: 38,5%
mindre gode: 2%
dårlige: 2%

Hvordan vurderer du forholdene for de gamle i Stavanger?
ganske gode: 57%
mindre gode: 26,5%
veldig gode: 13,5%
dårlige: 3%

Hvordan vurderer du forholdene for de unge i Stavanger?
ganske gode: 59%
mindre gode: 18%
veldig gode: 18%
dårlige: 5%

Hvordan vurderer du forholdene for innvandrere i Stavanger?
ganske gode: 59,5%
mindre gode: 29%
veldig gode: 9,5%
dårlige: 2%

Hvor nært føler du deg knyttet til oljeindustrien?
ikke knyttet til: 31,5%
mindre nært: 28%
ganske nært: 23,5%
veldig nært: 18%

Hvordan vurderer du framtida for oljeindustrien?
ganske god: 51,5%
mindre god: 21%
veldig god: 20%
dårlig: 7,5%

Hvor nært føler du deg knyttet til den nye kunst- og kulturindustrien?
ganske nært: 32%
mindre nært: 32%
veldig nært: 29%
ikke knyttet til: 7%

Hvordan vurderer du framtida for den nye kunst- og kulturindustrien?
ganske god: 65,5%
veldig god: 26,5%
mindre god: 7%
dårlig: 1%

Tror du det er sammenheng mellom økt kunst- og kultursatsing og nedbygging av velferdstilbud?
nei, tvert i mot: 65%
muligens en viss sammenheng: 24%
ja, helt sikkert: 11%

Tror du det er sammenheng mellom økt kunst- og kultursatsing og Stavanger som merkevare på turist- og arbeidsmarkedet?
ja, helt sikkert: 67%
muligens en viss sammenheng: 26%
nei, tvert i mot: 7%

Vil det være sammenheng mellom økt kunst- og kultursatsing og din egen byfølelse?
ja, helt sikkert: 75%
muligens en viss sammenheng: 20%
nei, tvert i mot: 5%

Hva synes du det passer best å kalle byen?
Oljebyen: 44%
Kulturbyen: 30%
* ANNET: 6%
Jærbyen: 5%
Utelivsbyen: 4%
Energibyen: 3%
Hermetikkbyen: 3%
Bilbyen: 3%
Bedehusbyen: 2%
Universitetsbyen: 1%

* Under ANNET ble nevnt: Stavanger, Byen med mangfold, Matbyen, Utekulturhermetikkbedeuteoljebyen, Utlendingsbyen.

Hva er det viktigste for kunst- og kulturlivet i byen?
a) å skape kunst og kultur for fremtiden? 86,5%
b) å formidle fortidens kunst og kultur? 13,5%

Hva må gjøres for at folkelig deltagelse og engasjement om byens kulturliv skal sikres – for at du skal engasjere deg mer?
1. fylle byen med brukervennlig aktivitet for hele familien 43,5%
2. fortsette det gode arbeidet som gjøres 42,5%
3. reduserte billettpriser / fjerning av inngangspenger 41,5%
4. bedre stipend- og arbeidsmuligheter for kunstnere 31%
5. etablering av kulturavis som utfyller Aftenbladet og RA 31%
6. mer penger til kunstinstitusjonene,
mindre til kommersielle aktører 26,5%
7. utnevne årlige bykuratorer for
kunst og kulturopplevelser i byen 23,5%
8. mer penger til breddekultur, mindre til profesjonell kunst 22,5%
9. åpne opp for flere folkeavstemninger 18%
10. årlige Stavangerundersøkelser 15%
11. * ANNET: 14%

* Under ANNET er bl.a. nevnt: Flere konserter, kontinuerlig debatt og dialog, å utfordre det offentlige (skoler og sykehus), få store investorer til å være klar over ”kulturens og kunstens betydning for velvære”, ha kunstutstillinger på sykehus, i bankene, ha aktiviteter overalt, ikke bare i sentrum, skolere, markedsføring og informasjon, en koordinert kulturplan lagt opp etter et forskningsprogram.

Vil det være sammenheng mellom kollektivsatsing/bilfri by og din egen bruk av byen?
ja, jeg ville bruke byen mer: 52%
nei, ingen sammenheng: 41,5%
ja, jeg ville bruke byen mindre: 8,5%

Hvor lenge har du bodd i Stavanger?
innflytter: 56%
født og oppvokst her: 35,5%
gjennom flere generasjoner: 8,5%

Har du noen gang vurdert å flytte fra Stavanger?
en sjelden gang: 33%
nei, aldri: 26%
en gang iblant: 23%
ja, mange ganger: 18%

Hvor ville du eventuelt helst ha flyttet?
til utlandet: 51%
til et større sted i Norge: 30%
til et mindre sted i Rogaland: 13%
til Syden: 5%
til Nord-Norge: 1%

Hvordan vurderer du tilværelsen i Stavanger i forhold til i Oslo?
ganske forskjellig: 51%
veldig forskjellig: 40,5%
ganske likt: 6,5%
veldig likt: 2%

Hvor ofte spiser du ute på byens kafeer og restauranter?
ca. 1 gang i uka: 38%
ca 1 gang i måneden: 33%
sjeldnere enn 1 gang i mnd: 17%
flere ganger i uka: 10%
aldri: 2%

Hvordan vurderer du din egen helsetilstand?
ganske god: 49,5%
veldig god: 42,5%
mindre god: 7%
dårlig: 1%

Hvordan vurderer du forholdet mellom egen helsetilstand og byen du bor i?
liten sammenheng: 54%
klar sammenheng: 29,5%
ingen sammenheng: 16,5%

Hvordan vurderer du ditt eget humør?
ganske godt: 60%
veldig godt: 34%
mindre godt: 4%
dårlig: 2%

Hvordan vurderer du forholdet mellom eget humør og byens kulturtilbud?
liten sammenheng: 47,5%
klar sammenheng: 39%
ingen sammenheng: 13,5%

Hvordan vurderer du muligheten for å finne kjærligheten i Stavanger?
ganske god: 39,5%
veldig god: 31,5%
mindre god: 12%
dårlig: 7%


Antall avleste svarskjema: 106
1. PROSENTVIS SVAROVERSIKT
2. ASSOSIASJONER TIL BYENS INNHOLD…
3. Hva legger du i begrepet ”kunst”?
4. Hva legger du i begrepet ”kultur”?
5. Hva er det aller beste med byen?
6. Hva er det aller verste med byen?
7. Hva er din favorittrett?
8. Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?
9. Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger.

til index