Stavangerundersøkelsen 2005


Hva legger du i begrepet ”kunst”?

Integritet, eksponering, emosjoner.
Et vidt spekter av uttrykksformer (f.eks. dans, litteratur, billedkunst, performance, installasjon, fotografi), som resultat av profesjonelle utøveres arbeid.
Musikk, bilder, osv.
Hovedsakelig billedkunst.
Alle former for kreative uttrykk bortsett fra dansebandmusikk.
Individuell uttrykking.
Begrepet er hyperkomplekst. Det skapende! Livet uttrykt og analysert/tolket av individet (kunstneren) gjennom ulike kanaler/teknikker: film, billedkunst, video, foto, performance, politisk kunst, dikt, litteratur, musikk, dans osv.
Kunst har mange betydninger. Som livet, meninger osv.
Skulpturer, malerier, arkitektoniske ting m.m.
Any expression of internal state of a person, group etc.
Å nei, dette kan diskuteres resten av livet.
Kunst er lik uttrykksform.
Skjønnhet.
Endringer på trykk/uttrykk for samfunnsutvikling, hvor kunst som oftest er først ute.
Når man uttrykker seg følelsesmessig, visuelt eller lydmessig.
Fantasier som folk har gjort til virkelighet, f.eks. malerier / fotografier / tepper / klær osv.
Kunst er som balsam for sjelen. Billedkunst, skulptur, litteratur, arkitektur, kommunikasjonsmiddel uten ord.
Utøvelse av kreativitet innen et spesifikt område, for spesielt interesserte. Nyskapende.
Inspirerende og berikende ”ting” som stimulerer sansene og tankene, dvs. mangfoldig form som kan være spennende, utfordrende, tankevekkende og trygghetskapende.
Bevissthetsutvidelse og ny kunnskap.
Egendefinerte følelser
Maleri, foto, etc.
En kreativ handling formidlet gjennom et medium, som i mer eller mindre grad har et budskap.
Alt som er vakkert å se på.
Fri utfoldelse for alle.
Statisk og vakkert eller i performance.
Maleri, musikk, teater.
Et menneskeskapt verk i form av maleri, skulptur, musikk, lyrikk som reflekterer en personlig indre illusjon av noe han/hun vil utrykke. Et rikt reflektert sjelsliv som har behov for å formidle til andre mennesker.
Estetikk, stort begrep, veldig individuelt.
At du finner noe som fenger deg, noe du virkelig liker.
Kunst er for meg selve livsessensen, og et dypt kommunikativt skille til adspredelse, et sterkt indre liv og en menneskelig helhet.
Forstå seg selv, noe som presenteres for meg, som en annen person har tenkt og utformet og deler med meg.
Spesiell interesse for bilder, objekt, og musikk.
Opplevelse via bilder, bevegelse, musikk etc.
Nyskapende, møte med det uforståelige, nytelse, tankevekkende, vakkert, osv.
Opplevelse / inntrykk som gir meg noe, som berører meg følelsemessig, inntrykk som gjør inntrykk, appellerer til meg.
Ekte uttrykk.
Farger, assoisasjoner, provoserende…
Først og fremst budskapet, samtidskunst, utfordrende og engasjerende.
Alt som blir presentert som kunst må oppfattes som kunst.
”anything you can get away with”
Visuelt og audivisuell utrykksform.
Kunst er renhold og oppvask.
Et estetisk uttrykk fra en person eller gruppe om noe politisk eller eksistensielt.
Frivillig kunst i gallerier og institusjoner og kunst i det offentlige rom.
Kunst er videreutvikling og fordøying av våre felles erfaringer og opplevelser i livet.
Gjenstander / opplevelser som ikke er masseprodusert.
Ord, bilder, ting, lyd – levende eller statisk. Formidler noe – mening, skjønnhet, vemmelse…
Noe menneskeskapt, fysisk, visuelt, audielt – som gleder sjelen.
Det som uttrykker menneskets kreativitet.
For meg er det blitt min hovedbeskjeftigelse, mitt yrke ... jeg kan si at jeg praktiserer kunst. Og hvis det er noe som praktiseres så er det en stor skala på hva begrepet kunst kan inneholde ... å skape sidesprang i hverdagen ... og ha en strategi rundt det ... men det er egentlig for omfattende til at jeg kan utdype det her ... siden det her noe med dybde å gjøre ... og siden det ikke er nok plass til dette her, så vet jeg ikke om dette egentlig blir litt vanskelig til at jeg skal kunne utdype det her.
Vanskelig å si entydig men; uttrykk som motiverer til ny erkjennelse.
Alt forarbeidet materiale som gir meg personlig en fornemmelse av at det er kunst.
Noe som blir laget eller utført av professjonelle kunstnere.
Visuelle eller audiovisuelle utrykk med personlig engasjement.
Objekt som kan oppleves. Bildende kunst - utstillinger.
MUSIKK, DANS, DRAMA, PERFORMANCE, BILLEDKUNST +++
Kunst er en utrykksform, kommer til utrykk gjennom fysiske objekter, opptredener. Vi kan se eller høre eller være en deltaker/ tilskuer til kunsten.
Malerier, skupturer, teater, musikk, dans, håndarbeide.
En løgn som gjør oss i stand til å se sannheten.
Skapende aktivitet.
Musikk, billedkunst o.lign.
Uttrykk.
Resultat av skaperaktivitet som gir deg en opplevelse av skjønnhet eller som utfordrer deg.
Opplevelse som stimulerer egen tenkning og refleksjon.
Noe som har undertekster i flere lag utover det konkrete uttrykket en kan se, høre eller lese og som utføres/er blitt utført av mennesker med spesielle ferdigheter og talenter.
Utført verk, i billed- eller skulpturell form, samt diverse former for scenekunst, musikk og dans.
Kan være så mangt, bare det har en tanke bak seg.
Mangt : teater, ballet, musikk, utstillinger, performans, maleri, skulptur, interiør. Et synlig eller hørbart uttrykk som gir deg en dypere opplevelse dess mer kunnskaper du har om uttrykket!
Kunst er … det å ikke være et dyr.
En opplevelse som gir meg noe mer enn vanlig informasjon eller underholdning.
Malerier, skulptur.
Noe som er forskjønnende på omgivelsene (behagelig å legge øynene på).
Noe som gir meg en opplevelse som ren verbal kommunikasjon ikke kan formidle.
Noko overskridande, noko som gjer oss større enn me trur me er, noko som provoserer oss og gir oss større innsikt.
Refleksjon, opplevelse, kunnskap, ytring, galskap, identitetsskapende.
En imitasjon av virkeligheten som har en estetisk eller bruksverdi.
Vanskelig å besvare akkurat, da begrepet er i stadig forandring – og vil kreve en lengre utredning.
Kreativitet og fantasi.
Individualitet – humor – følelser – ærlighet – kreativitet.
Film, musikk, teater, billedkunst, skulptur m.m.
Det er vanskelig å forklare.
Noe som vekker tanker og følelser i betrakteren.
Kreativitet, skaperglede, utvikling, inspirasjon, kilde til debatt, meningsutveksling, samlende, utfordrende.
Utvikling av sanser.
Fri tenkning, kreativitet, opplevelse.
Selvrealisering.
Noe som gir meg innsikt og i beste fall en personlig opplevelse.
1. PROSENTVIS SVAROVERSIKT
2. ASSOSIASJONER TIL BYENS INNHOLD…
3. Hva legger du i begrepet ”kunst”?
4. Hva legger du i begrepet ”kultur”?
5. Hva er det aller beste med byen?
6. Hva er det aller verste med byen?
7. Hva er din favorittrett?
8. Hva må/bør byen gjøre for at vi skal få utbytte av at Stavanger skal være Europeisk kulturhovedstad i 2008?
9. Skriv en personlig melding til kultursjefen i Stavanger, om hva som bør gjøres med kulturlivet i Stavanger.

til index