Volume 9.0
Fra 'teatret' til 'teatret'

Les lederKunstpolitikk og politisk kunst:
to kritiske apropos
Av Marit Strømmen
Teaterkritikeren og kulturjournalisten Marit Strømmen undersøker her mulighetene for en politisk teater-kritikk, og setter en slik ambisjon i forbindelse med det hun ser som tendenser i retning av en repolitisering av norsk scenekunst.


Politisk teater - på kunstens premisser
Av Tore Vagn Lid
Med Politisk Teater på kunstens premisser førsøker Lid å argumentere for mulighetene av et kritisk-eksperimentelt samtidsteater, et teater som posisjonerer seg såvel mot 70-tallets sosialrealisme som mot 80 og 90-tallets innadvendte form-fetisjisme. Det apolitiske ved det postmoderne ble selv til politisk tvang, er et paradoks som fremsettes.Av


Om Grenland Friteater og spørsmålet om politisk scenekunst. Intervju med regissør Tor Arne Ursin.
Av Tore Vagn Lid.
Tor Arne Ursin forsøker i dette intervjuet å plassere Grenland Friteater i forhold til spørsmålet om et politisk teater, og ser Grenalnd Friteaters arbeid i skjæringspunktet mellom avantgarde og folketeater.


Institusjonsteatret og det Frie Feltet-
Konflikt eller utveksling? Intervju med Per Ananiassen, dramaturg på Trøndelag Teater.
Av Tore Vagn Lid
Per Ananiassen tar i dette intervjuet til orde for en nytenkning av forholdet institusjonell vs. fri scenekunst basert på mulige samarbeidskonstellasjoner innenfor og utenfor rammene av et norsk institusjonsteater


Svara er presise spørsmål (norsk versjon)
Die Antworten sind präzise Fragen (tysk versjon)
Av Dirk Pilz
Dirk Pilz setter i sin artikkel fra Berlin det berlinske teaterets politiske preferanser i forbindelse med tysk teaterpolitikk. Med utgangspunkt i det progressive teaterhuset Volksbühne i Berlin diskuterer han videre mulighetene for et kritisk-politisk teater av idag.


Kunst er kapital
Af Kristine Kabel og Ida Diemar
Kristine Kabel og Ida Diemar gir i denne artikkelen et innblikk i dansk teater etter valget i 2001, og beskriver et teaterlandskap preget av økonomisk unntakstilstand som følge av høyreregjeringens drastiske kulturpolitiske kutt. Kabel/Diemar beskriver samtidig et scenekunstmiljø som i denne situasjonen svarer med en politisering av teateret.


Myten om den rasjonelle kunst- og kulturpolitikk
Av Geir Kragseth
Økonomen Geir Kragseths kritiske analyse av et knippe utbredte myter i norsk kulturpolitikk, der han stiller opp en teaterpolitisk modell basert på regionalisering og samarbeid heller enn på sentralisering og hierarki.
Localmotives er et nettmagasin for samtidskunst og -kultur
som kommer ut fire ganger i året med egne temanumre.
Localmotives14 – dEBATT og ymse er en egen spalte som fortløpende
vil publisere nye artikler, skjønn litteratur, debattstoff eller kunstprosjekter.
Husk å melde deg på vår mailingliste for aktuell informasjon om oppdateringer.

Produksjon: Geir Egil Bergjord
Takk til Kunstnett Norge for RealMedia server. Takk også til:
Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes vederlagsfond, Bildende kunstneres hjelpefond, Norsk kassettavgiftsfond, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Stavanger 2000, Passasje v/ Odd Sama.

Sist oppdatert 14.12.2002


Nordahl i våre hjerner:
for krig mot krig
og mot Ibsen
- et audiovisuelt dybdedykk med Georg Johannesen, Tore Vagn Lid og Hans Marius Hansteen

Nordahl Grieg 100år. Spørsmålet ble påtrengende: Er det i det hele tatt mulig - etter snart seksti år med "Kringsatt av fiender"- å pakke dikteren og teatermannen Nordahl Grieg ut av 17. mai-sløyfen?


Om Nordahl Grieg
lenkesamling

Om scenekunstmeldingen
lenkesamling

WALK CAT, WALK!
Se redigerte videoutdrag fra Transiteatret sin forestilling WALK CAT, WALKParabelen om den torturerte kvinnens offer
Av Jan Inge Reilstad

Speilnotater fra
risikosonen d.å. 2002
Fragmentarium,
av Jan Inge ReilstadLocalliving: LOCATION
Fotoserie i utvikling av Susanne ChristensenRedaksjonen tar gjerne i mot tips og stoff på følgende adresse: redaksjon@localmotives.com