nr.1.01
Nettmagasinet er tredelt: 1. Temadel. 2. Andre spalter. Begge disse delene endres når det kommer nye nummer av nettmagasinet omtrent en gang annenhver måned. Den tredje delen kaller vi Localmotives14 – dEBATT og ymse, og denne skiftes ut med minst ett nytt bidrag hver 14.dag. Her vil du finne debattstoff og/eller gode artikler m.m. som ikke passer inn i de andre delene, samt Localprat rett på nett!


I dette første nummeret bringer vi særskilte bidrag omkring fenomenet humor. Mange har sett en form for humorisering skje både i kunsten, litteraturen og samfunnet (les: mediene). Det er sikkert både rett og galt. Vi lever uansett i en såkalt åpen tid som endevender alle sannheter og former. I en slik tid vil automatisk humor måtte spille en vesentlig rolle, tenkte vi. Derfor inviterte vi noen til å tenke, færre til å skrive og et par utvalgte til å lage kunst omkring dette store og uhåndterlige og livsviktige temaet. I hvert nummer bringer vi gjensyn med en eller flere temaklassikere.or
Localmotives14 indikerer nytt stoff hver 14. dag.

YMSE
"DÅ DU KOM HIT, VAR DU PÅ VEG NEDOVER"
av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

DEBATT
1. En ny humanisme? av Trond Borgen
2. Kunsten å bu,
av Solveig Aareskjold
3. KURUKETUL.
oav Jan Inge Reilstad

LOCALPRAT- besøk Localprat og se om det er noen hjemme!


Produksjon: Pineapple Publishing AS
sist oppdatert. 25.05.00


Leder
utvidet leder for første nummer av Norges første rene nettmagasin for samtidskunst og – kultur.

Debutanten.
Dikt av Roald Hellum Madland.

Inspirasjonsverk
Fast spalte hvor vi ber skapende mennesker beskrive hvor de henter inspirasjon. Denne gang Jannicke Låker

Spiderwoman, videokunst
av Jannicke Låker.

Kulturmøter
, en tale av Mansour Koushan. Koushan er fra og med våren 2000 Stavanger bys tredje gjesteforfatter. Han er en av Irans mest fremtredende forfattere.

Dikt av Mansour Koushan.


Dagleg design
"Ta meg bak – og vri!",
av Tore Grødem. Om dørvridaren.


Dikt i lyd og bilder. Georg Johannesen leser egne dikt.

Tingenes tilstand
, av Hans Marius Hansteen. Tenking i skrift.

Overflatens retorikk, av Erik Skjeveland. Om bokvekt og boktykkelse og andre overfladiske egenskaper, med Fløgstads Kron og mynt som eksempel.

Localliving presenterer
Helgesensgt. 82 oppgang D

Balkong v/Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm.

Utblikk fra Wardenær
"Perler for svin, steiner for kameler" av Torild Wardenær.
Lyrisk essay om oss og verden.

Utkantfolk
"Mellom Brusand og Cuba". Fast spalte. Intervju med kunstneren Odd Sama på Brusand nord for Egersund.


Til hvert nummer velger vi ut noen litterære tekster vi mener alle bør lese eller høre oftest mulig:

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, av Jorge Luis Borges. En fantastisk fortelling om et fantastisk sted?

Buddhas lignelse om det brennende huset, av Bertolt Brecht. Brechts dikt er alltid aktuelle, dette mer enn noen gang siden NATO oppsto i 1949.